ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို တကယ္ခ်စ္ရဲ႕လား(ေဆာင္းပါး)

ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏွုတ္က အျမဲတမ္းတသသ ခ်ီးက်ဴးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရွိသည္။သူက အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပင္တည္း။သူ႕ကြ်န္မခံခ်င္ေသာ စိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ ဂ်ပန္ေတြကုိ ေတာ္လွန္ေမာင္းထုတ္ခဲ႕သူပင္ျဖစ္သည္။ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကလည္း သူကုိ ဗမာတစ္မ်ိဳးသားလုးံ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႕ၾကသည္။စကားေျပာရာတြင္ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ား ေျပာရာတြင္ သူမပါရင္ မျပီး။သူက ဘယ္လုိလုပ္ခဲ႕သည္ ဘယ္လုိေျပာခဲ႕သည္ကစ၍ စကားခ်ီးစကေလသည္။

အင္း..လက္ေတြ႕တြင္က ဘယ္သူကမွ သူေျပာခဲ႕တဲ႕စကားအတုိင္း သူခ်မွတ္ခဲ႕တဲ႕ စည္းကမ္းအတုိ္င္း သူကတိေပးထားခဲ႕တဲ႕အတုိင္း လုိက္မလုပ္ခဲ့ၾကတာ အခုခ်ိန္ထိပဲ ဆုိပါေတာ့။သူက တုိင္းရင္းသားရင္ၾကားေစေရးေတြကို ဦးစားေပးျပီးေတာ့ ေျပာခဲ႕တယ္။တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕သေဘာထားအမွန္ကို ခ်ျပႏုိင္ခဲ႕တယ္။ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လုံျမိဳ႕မွာ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႕တဲ႕ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ဆုိတာၾကိးလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ႔တယ္။ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ၾကမယ္။၁၀နွစ္အတူ ေနျပီးလုိ႕ ေပါင္းသင္းအုပ္ခ်ဳပ္လုိ႕မွ မၾကိဳက္ရင္ ခဲြထြက္လုိက ခဲြထြက္ႏုိင္တယ္ ဆုိျပီးေတာ့ ကတိေတြ ထားခဲ႕ၾကတယ္။သူကတိေတြအတုိင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္လုိက္ပဲ သူ လုပ္ၾကံျခင္း ခံလုိက္ရတယ္ဆုိပါေတာ့။ဒါေပမဲ႕ ေနာက္တက္လာတဲ႕ အစုိးရေတြက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေပးထားခဲ႔တဲ႕ကတိစကားေတြကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ခဲ႕ပဲ ဥပကၡာျပဳခဲ႕ၾကတယ္။တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္၊ခံစားခ်က္ေတြကို ေဘးခ် ေဂ်ာင္ထုိးထားခဲ႕ၾကသည္။734368_403681326389156_1023487877_n

သားသမီးဆုိတာ မိဘေတြထားခဲ႕တဲ႕ကတိစကား လုပ္ခဲ႕တဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ရတယ္ဆုိတာ သားေကာင္းသမီးေကာင္းေတြရဲ႕တာ၀န္ပါ။သုိ႕ေပမဲ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းကို ပါးစပ္က မခ်ပဲ ေျပာေနတဲ႕သူေတြ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႕တဲ႕ဗမာအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ ဗမာေတြအေပၚယုံၾကည္မွု ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေပၚ ယုံၾကည္မွုေတြကုိ အေလးသုးံစားျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဗမာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသာ အမွန္စင္စစ္ လက္ခံယုံၾကည္ထားတယ္ဆုိရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာတဲ႕စကား ကတိက၀ပ္ေတြကို ဘာေၾကာင့္မ်ား ျငင္းဆန္ေနၾကတာလဲ။ဘာျဖစ္လုိ႕မ်ား တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဗမာလူမ်ိဳးအေပၚ ယုံၾကည္ထားခဲ႕မွုေတြကို ေျမာင္းထဲ လႊင့္ပစ္ထားခ်င္ၾကတာလဲ။ဗမာေတြလည္း တုိင္းရင္းသားေတြနည္းတူ သူ႕ကြ်န္ဘ၀ ေရာက္ခဲ႕ရတာပါ။အတူတူလည္း နယ္ခ်ဲ့ေတြကို ေတာ္လွန္တုိက္ထုတ္ခဲ႕ၾကသည္။ေသေဖာ္ေသဖက္ ျဖစ္ခဲ႕ၾကသည္။ဒါေပမဲ႕ အခုအခ်ိန္ထိ တုိင္းရင္းသားးေတြ လုိလားေတာင္းတေနတဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု မျဖစ္ေသးဘူး။ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္လပ္ေရးရတာ နွစ္ေပါင္း(၆၅)ရွိခဲ႕ပါျပီ။ဒါေပမဲ႕ အဲဒီလႊတ္လပ္ေရးက ဗမာလူမ်ိဳးစု တစ္ခုအတြက္သာျဖစ္ခဲ႕သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြက ဗမာအာဏာရွင္(ဗမာ႕နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွာ) ေနာက္ထပ္တစ္ျပန္ ကြ်န္ဘ၀ေရာက္ခဲ႕ၾကရျပန္ပါတယ္။ခင္ဗ်ားတုိ႕သာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အမွန္တကယ္ခ်စ္တယ္ဆုိရင္ သူကုိ တန္ဖုိးထားတယ္ဆုိရင္ သူထားခဲ႕တဲ႕ ကတိ မျပီးျပတ္ခဲ႕ေသးတဲ႕ သူ႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ျပီးျပတ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးၾကပါလား။(ခုိင္ေက်ာ္ဆန္း)

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: