ကုလားက ႏုိင္ငံျခားသား ဗမာက အိမ္ရွင္

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ဆင္းရဲနိမ့္က်ေနလုိ႕ သူမ်ားတုိင္းျပည္ တုိင္းတစ္ပါးႏုိင္ငံျခားေတြမွာ ၀မ္းေရးအတြက္ ကုိယ့္ဘ၀တုိးတက္ေရးအတြက္ တက္လွမ္းရွာ စီးပြားရွာဖုိ႕ ေအာက္က်ေနာက္က်ခံျပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။အဲဒီအခါ ေရာက္ရာ အရပ္ေဒသ ႏုိင္ငံျခားေတြမွာလည္း အနွီခံရ အေစာ္ကားခံရ အသတ္ျဖတ္ခံရတဲ႕အဆင့္ထိ ေရာက္ခဲ႕ၾကရသည္။အခု ကုိယ္႕ႏုိင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ႏုိင္ငံျခားသား ဘဂၤလီကုလားေတြကုိလည္း ေၾကာက္ေနၾကရျပန္ပါသည္။

၂၈ ရက္ေန႕က ပန္းဆိုးတန္းလမ္း အခ်ိန္ ေန႕လည္၁နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာ ယဥ္တုိက္မွု ျဖစ္လု ျဖစ္ခင္မွာ ကုလားက ကားေပၚက ဆင္းျပီး ဗမာျဖစ္သူကားကုိ လက္နဲ႕ ထု ေျခေထာက္နဲ႕ ကန္ျပီး ဆဲဆုိရာကေန ကုလားနဲ႕ဗမာ ထိပ္တုိက္ သတ္ပုတ္မွုျဖစ္ခဲ႕ၾကတာကုိပဲ နမွုနာ ယူၾကရမွာပါ။ကုလားက အိမ္ရွင္ကုိ ျပန္ျပီး စိတ္ေခၚရဲတယ္၊ ဆဲဆုိရဲတယ္ သတ္ပုတ္ရဲတယ္ ဆုိကတည္းက ကုလားေတြက ဗမာေတြကုိ ဂရုမစုိက္ မမွုတာကုိ ျပသလုိက္တာပါပဲ။

အနီးစပ္ဆုးံ နုိင္ငံေတြကုိပဲ ေလ့လာၾကည့္ပါ။ျမန္မာေတြက ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြနဲ႕စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရင္ ျပန္ျပီး သတ္ပုတ္ရဲၾကပါရဲလား။မေလးရွားမွာလည္း ထုိ႕အတူပါပဲ။ျမန္မာေတြက မေလးလူမ်ိဳးေတြကို ျပန္ထုိးရဲဖုိ႕ မေျပာနဲ႕။ျပန္ျပီးေတာ့ေတာင္ ေစာင္းမၾကည့္ရဲၾကပါဘူး။ျပန္ျပီးေစာင္းၾကည့္ရင္ေတာင္ ဘယ္နားက အသက္ထြက္သြားမွန္း သိမွာ မဟုတ္ဘူး။တစ္ေလာက မေလးရွား နုိင္ငံေရာက္ နီေပါေတြနဲ႕ မေလးလူမ်ိဳးေတြအၾကား ျပသာနာျဖစ္တာ နီေပါလူမ်ိဳး ၁၀ေယာက္ေက်ာ္ေက်ာ္ အသတ္ခံလုိက္ရတယ္။အဲဒါက အိမ္ရွင္ မေလးလူမ်ိဳးေတြနဲ႕ ျပသာနာျဖစ္ခဲ႕လုိ႕ အသတ္ခံလုိက္ရတာပါပဲ။သူတို႕မေလးလူမ်ိဳးေတြကို ျပသာနာလာရွာရင္ ဒီလုိမ်ိဳး အသတ္ခံရမယ္ဆုိတာကုိ လက္ေတြ႕ျပသလုိက္တာပါပဲ။

အဲလုိမ်ိဳး ျမန္မာေတြ လူမသိ သူမသိ အသတ္ခံရတာ မနည္းေတာ့ပါဘူး။အခု ကုလားက ႏုိင္ငံျခားသား ဗမာက အိမ္ရွင္။ဗမာေတြက ႏုိင္ငံျခား အရပ္ေဒသေတြမွာလဲ ႏုိင္ငံျခားသား မုိ႕လုိ႕ အနွီခံရ ကုိယ့္ႏုိင္ငံထဲမွာလည္း ႏုိင္ငံျခားသား ဘဂၤလီေတြကုိလည္း ေၾကာက္ရနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ကို ရင္ဆာဖုိ႕ ေကာင္းတယ္။ကုလားေတြေနာက္မွာ ဘာေတြရွိသလဲ။

ဘာေၾကာင္႕ဗမာေတြက ႏုိင္ငံျခားသားဘဂၤလီကုလားေတြကိုက် ေၾကာက္ျပီးေတာ့ ပတ္ရႊဲ ႏွပ္ရႊဲလုပ္တတ္ၾကျပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြကိုက်ေတာ႔ ဘာေၾကာင့္ တစ္ဖက္ေစာင္းနွင္း နွိပ္ကြပ္ေနၾကတာလဲ။(ခုိင္ေက်ာ္ဆန္းေတးသံသာ)

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: