ရခုိင္ျပည္ သာသနာ(စႏၵာ၀င္း)

Advertisements

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

3 Responses to ရခုိင္ျပည္ သာသနာ(စႏၵာ၀င္း)

  1. Nyi Nyi says:

    nyinyi Good Evening we’can have to That in nyinyi,

  2. aungaungmoe says:

    နားေထာင္လို.ေကာင္းပါေရ

  3. aungaungmoe says:

    ေအေတးၿခင္းကိုေဒါင္းခ်င္ပါေရ

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: