ထက္ျမက္ပါေပ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကားတစ္ခြန္းဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ ထိေရာက္လဲ မေရာက္လဲေတာ့ မသိဘူး။ရခုိင္ျပည္ အစုိးရအေနနဲ႕ လက္ရွိ ရခုိင္ျပည္မွာ ဘဂၤလီလူဦးေရ အဆမတန္ မ်ားျပားလာတာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းတဲ႕အေနနဲ႕ ဘဂၤလီကုလားတစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ကေလး နွစ္ေယာက္ထက္ မယူရန္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုးံတတ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဒသရအမိန္႕တစ္မိန္႕ထုတ္ျပည္ခဲ့ပါသည္။အဲဒါကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခုိင္ျပည္မွာ ဘဂၤလီမြတ…္ဆလင္ေတြ ခေလးနွစ္ေယာက္ပဲ ေမြးရမယ္။တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုးံရမယ္လုိ႕ အမိန္႕ထုတ္ျပည္တာဟာ ရခုိင္ျပည္အစုိးရအေနနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆုိျပီး မီဒီယာကေန စြပ္စဲြေျပာဆုိလုိက္တာနဲ႕ တစ္ျပိဳက္နက္ ရခုိင္တစ္မ်ိဳးသားလုးံ အလုပ္ေတြ ရွုပ္ကုန္ၾကရျပီ။

ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ ၊ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြရဲ့တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ႕ ဘုမၸိနက္သံေျမျဖစ္တဲ႔ အဖရခုိင္ျပည္ ႏွင့္တကြ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ မတိမ္းေကာ မေပ်ာက္ပ်ားသြားေအာင္ ဆႏၵ အသိစိတ္ေတြနဲ႕အႏၱရာယ္ဟူသမွ် မက်ေရာက္ေစရန္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေစဖုိ႕ ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕နည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ လူလူခ်င္း ၀ါးမ်ိဳမွုေတြျဖင့္ ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္ေတြက အကြက္က်က် စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ ရခုိင္ျပည္အစုိးရ၏ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေထာက္ခံတဲ႕အေနျဖင့္ ရခုိင္လူထုေတြက မုိးရာသီအတြင္း မုိးေတြ တစ္အား သဲၾကီးမဲၾကီးရြာေနတဲ႕ၾကားက အမ်ဳိးဘာသာသာသာနာကို ကာကြယ္လုိစိတ္ အျပည့္ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ႔ၾကရသည္။ထမင္းတစ္နပ္စားရဖုိ႕ မနည္း ရုန္းကန္ေနရတဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရခုိင္ျပည္သူျပည္သားေတြ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုဒဏ္ကုိ ခါးစည္းခံေနရသည့္ၾကားမွ ေဒၚစုၾကည္ႏွုတ္ေလးက ဟလုိက္သည့္ စကားေလးတစ္ခြန္းေၾကာင့့္ ၀မ္းေရးကုိ ေဘးခ်ျပီး အမ်ိဳးသားေရးကုိ ေရွ႕တန္းတင္ ဘာသာသာသာနာကုိ ကာကြယ္လုိစိတ္ျဖင့္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ႕ရျပန္ပါျပီ။ေဒၚစုၾကည္ ေတာ္ပါေပတယ္။အစြန္းလည္း ထက္ပါေပတယ္။သုိ႕ေပမဲ႕ တစ္ခုေတာ့ ေျပာပါရေစ။

လူမ်ိဳးတုိင္း လူမ်ိဳးတုိင္းမွာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို ခ်စ္စိတ္၊ႏုိင္ငံကို ကာကြယ္လိုစိတ္ေတာ့ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ေဒၚစုၾကည္လည္း အဲဒီလူသားေတြလုိပဲ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ေတာ့ ရွိမွာပါ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အေဖ ဦးေအာင္ဆန္းဟာလည္း ႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္စိတ္၊တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္စိတ္ရွိလို႕ နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြျဖစ္တဲ႕ အဂၤလိပ္၊ဂ်ပန္ေတြကုိ တက္တက္ၾကြၾကြ မားမားမတ္မတ္ ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ျပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ေမာင္းထုတ္ ဆန္႕က်င္တုိက္ခုိက္ခဲ႕တာပဲ မဟုတ္လား။

ေနာက္တစ္ခု ေမးပါရေစ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာရွိတဲ႕ တုိင္းရင္းသားေကြ်းရြာဆုိတာၾကီးကို ေရာက္ဖူးရဲ႔လား။အဲဒီထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးၾကီး(၈)မ်ိဳးပဲ အဓိကအေနနဲ႔ ျပထားပါတယ္။အဲဒီမွာမွာ ကခ်င္ဆုိရင္ ကခ်င္တုိင္းရင္းအႏြယ္၊ကယားဆုိရင္ ကယားတုိင္းရင္းအႏြယ္၊ကရင္ဆုိရင္ ကရင္တုိင္းရင္းအႏြယ္၊ခ်င္းဆုိရင္လည္း ခ်င္းတုိင္းရင္းအႏြယ္၊ရခုိင္ဆုိရင္လည္း ရခုိင္တုိင္းရင္းအႏြယ္၊မြန္ဆုိရင္လည္း မြန္တုိင္းရင္းအႏြယ္၊ဗမာဆုိရင္လည္း ဗမာတုိင္းရင္းအႏြယ္၊ရွမ္းဆုိရင္လည္း ရွမ္းတုိင္းရင္းအႏြယ္ မ်ားဆုိျပီးေတာ့ ျပသထားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္က ရခုိင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဆုိေတာ့ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးအႏြယ္ကိုပဲ ေျပာပါမည္။ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားထဲမွာ ရခုိ္င္၊သက္၊ျမဳံ၊ခမီး၊ဒုိင္းနက္၊မရမာ၊ကမန္၊တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။မလုိတဲ႔လူမ်ိဳးေတြ ဘဂၤလီေတြကိုေတာ့ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ စြတ္အတြင္း မသြတ္သြင္းလုိက္ပါနဲ႔။ေဒၚစုၾကည္ေျပာေျပာေနတဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိတာၾကီးကို နားလည္ပါတယ္။လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး မေရာေထြးပါေစနဲ႕။”အမ်ိဳးသားေရးသည္ ပထမ လူ႕အခြင့္အေရးသည္ ဒုတိယ”ပါ။ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ေနမယ္။ျပီးရင္ ေဒၚစုၾကည္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ကန္ထုတ္မယ္ဆုိရင္ ေဒၚစုၾကည္ လက္ခံႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာ အရင္ဆုးံ ေတြးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြအေရး ရခုိင္ျပည္အေရးေတြမွာ ၀င္ေမႊေနွာက္ေနရေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရခုိင္ျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ဘာတစ္ခု လုပ္ေပးဖူးျပီလဲ။

အခုခ်ိန္ထိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြဘက္က မပါပဲ ဘဂၤလီကုလားေတြဘက္ကေန မားမားမတ္ရပ္တည္ျပီး ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြကိုပဲ အျပစ္ျမင္ တစ္ဘက္သတ္ေျပာဆုိေနတာဟာ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြကို မုန္းတီးေနလုိ႕လား။ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။(ခုိင္ေက်ာ္ဆန္း)

Advertisements

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

2 Responses to ထက္ျမက္ပါေပ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

  1. Hla Shee says:

    You are right. But she can’t give your answer, bcz she can’t do anything and she didn’t know anything about Rakhing. She know only about according to her learn in her school.

  2. Nyi Nyi says:

    nyinyi Min Kha Lar Par .

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: