ေမးျမန္းခ်င္တယ္(အထူးသျဖင့္ ေဒၚစုလုိ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိသူေတြ)

ျမန္မာတုိင္းရင္းသား အားလုးံကုိ ေမးျမန္းခ်င္တာတစ္ခုရွိပါတယ္။ကုလားကုိ ေၾကာက္သလားလုိ႕ေလ။ကြ်န္ေတာ္ျမန္မာတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းကို ေမးျမန္းၾကည္႔တုိင္း သူတုိ႕က ျပန္ေျဖၾကပါတယ္။ကုလားကို လုးံ၀မေၾကာက္ဘူးတဲံ႔။ကဲ ..ဟုတ္ပါျပီ။ကုလားေတြကေရာ ျမန္မာေတြကုိ ေၾကာက္တယ္လုိ႕ ထင္သလားလုိ႕ ျပန္ေမးလုိက္တယ္။သူတို႕ အင္တင္တင္ ျဖစ္သြားတယ္ဗ်ာ။ျပန္ေျဖရခက္တယ္ဆုိတဲ႔ သေဘာမ်ိဳးေပါ့။

ကြ်န္ေတာ္က သူတုိ႕အစား သူတို႕ကုိ ေမးတဲ႔ေမးခြန္းေလးကုိပဲ ျပန္ေျဖေပးလုိက္တယ္။ကုလားေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳး တုိင္းရင္းသားေတြကို မေၾကာက္ဘူးလုိ႕ေလ။သူတို႕က သိပ္လက္ခံခ်င္ပုံမရဘူး။
ဒါနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဥပမာေလးေပးျပီး ေျပာျပလုိက္တယ္။ဥပမာဗ်ာ.ခင္ဗ်ားအိမ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္၀င္တယ္ဆုိပါေတာ့ ခင္ဗ်ားကို ေၾကာက္လုိ႕၀င္တာလား မေၾကာက္လုိ႕ ၀င္တာလား။မေၾကာက္လုိ႕ ၀င္တာေပါ့ ဟုတ္တယ္မလား။ကဲ.. ခင္ဗ်ားအိမ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္၀င္တယ္ဆုိကတည္းက ဘာလုပ္ဖုိ႕ ၀င္တာလဲ။ခင္ဗ်ားကုိ မစဖုိ႕ ၀င္တာလား။မေကာင္းၾကံဖုိ႕ ၀င္တာလား။သူတို႕က ျပန္ေျဖၾကပါတယ္။မေကာင္းၾကံဖုိ႕ ၀င္တာေပါ့လုိ႕။ဟုတ္ျပီ။ကြ်န္ေတာ္ဆက္ေျပာလုိက္တယ္။ခင္ဗ်ားအိမ္ကုိ ၀င္တယ္ဆုိကတည္းက အၾကံအစည္က ရွိျပီးသား။ခင္ဗ်ားကုိ သတ္ပစ္မယ္။ခင္ဗ်ားမိသားစု သားမယားေတြကုိ မုဒိန္းက်င့္ ျပီး လည္ပင္းျဖတ္ သတ္ပစ္ခ်င္သတ္ပစ္မယ္။ဒါမွမဟုတ္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခ်င္ နွိပ္စက္မယ္။ခင္ဗ်ားတုိ႕ပုိင္တဲ႔ စည္းစိမ္ဥစၥာ လယ္ေျမအားလုးံ ပုိင္ဆုိင္မွုအားလုးံကုိ သိမ္းပုိက္မယ္။ဒါပဲေပါ့. .ဟုတ္တယ္မလား။ အခုလည္း ကုလားေတြက ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ကေန ျမန္မာျပည္ထဲကို မတရား ခုိး၀င္ေနတာ ခုိး၀င္ျပီး ရွိေနတာေနတြဟာ ျမန္မာျပည္ၾကီးကို မစဖုိ႕ ေရာက္ေနၾကတာလား။ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာျပည္ၾကီးကို အၾကံအစည္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ျပီး သိမ္းပုိက္ဖုိ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတာလား။

ဗုဒၵဘာသာကုိ ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္သူေတြလား။ ဖ်က္ဆီးမယ့္သူေတြလား။ဗမာမေတြကို ယူတဲ႕ ကုလားေတြက ဗုဒၵဘာသာကုိ ေျပာင္းမည့္သူေတြလား။သူတို႕အစၥလမ္ဘာသာကုိ အတင္းမ၀င္မေနရ ဆဲြသြင္းတဲ႔သူေတြလား။အျမင္က ရွင္းပါတယ္။ထင္ထင္ရွားရွားကို ျမင္ရပါတယ္။ဗမာမ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္က ကုလားနဲ႕ညားျပီး ကုိယ္တုိ႕ဗုဒၵဘာသာကုိ ဆဲြသြင္းႏုိင္သလဲ။ကုိယ္တို႕ကပဲ ေပးလုိက္ရတာပဲ မ်ားတယ္။

ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ကုလားေတြက လူအခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတယ္ဆုိတယ္။ဒါဆုိ ကုလားေတြက ျမန္မာျပည္ထဲကုိ ဘာေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ ခုိး၀င္ေနၾကတာလဲ။ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိဘူးလုိ႕လည္း ေျပာတယ္။မဂၤလာေစ်းေရွ႕က ဗလီမွာ စာကပ္ထားတယ္။ဗလီေရွ႕ေစ်းမေရာင္းရတဲ႔။သံစူးေတြကာျပီး တားထားတယ္။ဗလီအနားမွာေတာ့ ကုလားဆုိင္ေတြကေတာ့ ရွိေနေလရဲ႕။ကုလားအခ်င္းခ်င္းမို႕ ခြင့္ျပဳထားတယ္ထင္တယ္။ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းေတြ ေရွ႕မွာ ကုလားဆုိင္ေတြက ဘာေၾကာင့္ရွိေနရတာလဲ။ဘာေၾကာင္႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရေနၾကတာလဲ။ကုလားေတြက ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရေနတာေတာင္ မကေသးဘူး။သူမ်ားဘာသာရဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းကန္ေတြေရွ႔မွာေတာင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖုိ႕ ေနရာေတာင္ ရထားေသးတယ္။ဒါက ျမန္မာျပည္ေနာ္။ေနာက္ ဗုဒၵဘာသာ နုိင္ငံ။ဒါေတာင္ ကုလားေတြက ဒုိ႕ူျမန္မာေတြထက္ အခြင့္ထူးေတြ ရေနေသးတယ္။ကဲ…..ဘယ္လူမ်ိဳးေတြက တားျမစ္ျပီး ဘယ္လူမ်ိဳးေတြက အခြင့္သာေနလဲဆုိတာ ေလ့လာတာ ၾကည့္ေပေတာ့။(ခုိင္ေက်ာ္ဆန္း)

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

One Response to ေမးျမန္းခ်င္တယ္(အထူးသျဖင့္ ေဒၚစုလုိ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိသူေတြ)

  1. Nyi Nyi says:

    nyinyi Good Morning we’can have to so look in Sovereign State An Country
    Myanmar To Me Say To Thai Land <…

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: