ဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္ၾကပါ(ခုိင္ေက်ာ္္ဆန္း)

ကြ်န္ေတာ္႕ ကုုုိယ္ေတြ႕ေလး တစ္ခု ေျပာျပရပါအုးံမယ္။တစ္ေန႔ေလ
ဆူးေလအနီးအနားမွာ ရွိတဲ့လက္ဖက္ရည္တစ္္္ဆုိင္မွာ သြားဆုိင္မိေတာ့ ထုိင္ခုံ ၀ုိင္းအားလုးံလုိလုိ လူေတြ ျပည့္ေနလို႕ လူႏွစ္ေယာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၀ုိင္းထဲမွာ ထုုိင္ခြင့္ ေတာင္းျပီး လာထုိင္ပါတယ္။လာထုိင္တဲ့ လူနွစ္ေယာက္ကေတာ့ တစ္ေယာက္က အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ပါ။ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ပါ။အမ်ိဳးသားကေတာ့ ေရွ႕ေနလို႕ ထင္ရတဲ့ ေယာက်ာ္းသားတစ္ဦးပါ၊ အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ ကုုလားလူမ်ိဳး(မြတ္ဆလင္)ဆုိပါေတာ့။ခုံ၀ုိင္းအလြတ္မရွိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕၀ုိင္းမွာ လာထုိင္တယ္။ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကလည္း ထုိင္ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္္္္ဆုိပါေတာ့။
သူတုိ႕ေျပာတဲ့စကားကုိလည္း အတုိင္းသား ၾကားေနရတယ္ေလ။

အဲဒီမွာ အမ်ိဳးသမီးက ေရွ႕ေနကို ေျပာလုိက္တယ္ သိလား
ဘာေျပာလုိက္လဲဆုိေတာ့ ကြ်န္မကို စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ဗမာလူမ်ိဳး(အစၥလမ္ဘာသာ၀င္)လုိ႕ ထည့္လုိက္တာလားတဲ့။
ေရွ႕ေနကလည္း ျပန္ေျပာလုိက္တယ္။ဟုတ္တယ္ ထည့္ထားလုိက္တယ္ေပါ့။
အဲဒီအမ်ဳိးသမီးက သေဘာေတြက်ေနတာေပါ့။
ကုလား(မြတ္ဆလင္)စစ္စစ္ကေန လူမ်ိဳး-ဗမာ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ-အစၥလမ္ဘာသာျဖစ္သြားပါေလေရာ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာေတြအားလုးံနီးပါးက ျမန္မာလူမ်ိဳးမွန္ရင္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္(သုိ႕မဟုတ္)ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေဟာ့ … အခုၾကည့္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္က မဆုိစေလာက္ေငြနည္းနည္းရဖုိ႕အတြက္ လုပ္လုုိက္တဲ့သေဘာဟာ ကုလားလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကို ဗမာလူမ်ိဳးလုိ႕ လိမ္ျပီး လူမ်ိဳးေရာထြးထည့္ပစ္လုိက္တာပါပဲ။

တစ္ေယာက္မေကာင္းတာေၾကာင့္ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသား နစ္နာရတဲ့ကိန္းဆုိက္တာပါပဲ။ကမာၻကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြထဲမွာ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္လည္း ရွိတာပဲဆုိျပီး က်ိမ္းေသအထင္ေရာက္သြားမွာေတာ့ မုခ်ပါပဲ။သူမ်ားဘာသာကုိ ေစာ္ကားလုိစိတ္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးစိတ္ အလ်ဥ္းမရွိပါ။ဒါေပမဲ့ အစၥလမ္ဘာသာရဲ့ အယူ၀ါဒ က်င့္၀တ္ေတြကို မၾကိဳက္တာေတာ့ အမွန္ပါ။ဘာျဖစ္လုိ႕ မၾကိဳက္တာလဲ ဆုိေတာ့ ေမးစရာ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ဘယ္ဘာသာကိုမဆုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကုိယ့္ခံယူခ်က္အတုိင္း ကုိးကြယ္ခြင့္ ရွိၾကတယ္။အစြန္းေရာက္၀ါဒ မရွိတတ္ၾကဘူး။အစၥလမ္ဘာသာကလဲြရင္ က်န္တဲ့ဘာသာတုိင္း အားလုးံနီးပါးလုိလိုမွာ သူမ်ားအသက္ကုိ မသတ္ရ။လည္ပင္းျဖတ္ သတ္ပစ္ျခင္းလုပ္ရပ္မ်ိဳး မလုုပ္ရ။သူတစ္ပါးတုိင္းျပည္ကို ငါတုိ႕ဘာသာ၀င္ တုိင္းျပည္ပဲ ျဖစ္ရမယ္။တစ္ကမာၻလုးံ ငါတုိ႕ ဘာသာ၀င္ေတြပဲ ျဖစ္ေစရမယ္ဆုိတဲ့ အင္မတန္ အစြန္းေရာက္တဲ့ အတၱၾကီးတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထား အယူ၀ါဒေတြ မရွိၾကပါဘူး။နမွုူနာ အျဖစ္ တင္ျပရေသာ္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္(ယခင္က ဗုဒၵဘာသာႏုိင္ငံ)အခု မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံ၊မေလးရွားႏုိင္ငံ (အရင္က ဗုဒၵဘာသာႏုိင္ငံ)အခု မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံ၊ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္(အယင္က ဗုဒၵဘာသာႏုိင္ငံ)အခု အစၥလမ္ဘာသာႏိုုုုင္ငံ၊အာဖဂန္နစၥတန္ (အရင္က ဗုဒၵဘာသာႏိုင္ငံ)အခု မြတ္္ဆလင္ႏုိင္ငံ၊တူရကီ (အရင္က ခရစ္ယန္ႏုိင္ငံ)အခု မြတ္္ဆလင္ႏုိင္ငံ၊ေနာက္ထပ္ ကြ်န္ေတာ္မမွတ္မိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနပါေသးတယ္။အခု ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းကုိလည္း ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္က ခုိး၀င္လာတဲ့ ကုလားေတြ ရုိဟင္္ဂ်ာဆုိတဲ့ နာမည္သစ္ တစ္ခုခံယူျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘုိးဘြားပုိင္ နယ္ေျမအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကုိ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ထူေထာင္ဖုိ႕ ေတာင္းဆုိေနၾကပါျပီ။

အဲ… အဲလိုနဲ႕ အခုနက စကားေလး ဆက္ပါအုးံမယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း အဲဒီမွာ ထုိင္ေနရင္း မသိမသာနဲ႕ အဲဒီစာခ်ဳပ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ အသာေလး ေခ်ာင္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ စာခ်ဳပ္ကေတာ့ ေသတမ္းစာတဲ့။

ကြ်န္ေတာ္လည္း ေရွ႕ေနကို ဘယ္ကလဲ ဘယ္မွာရုးံထုိင္တာလဲ ေမးမလုိ႕ပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္မရေတာ့ မေမးျဖစ္လုိက္ဘူး။ေနာက္ေတာ့မွ ေနာက္တရမိတယ္။

အဲလုိေမးျဖစ္ခဲ႕မယ္္္္္္ဆုိရင္ ေရွ႕ေနနာမည္နဲ႕ ေနရပ္လိပ္စာကို အတိအက် ေဖာ္ျပျပီး ကုလားလူမ်ိဳး(မြတ္ဆလင္)စစ္စစ္ကေန ဗမာလူမ်ိဳးဆုိျပီး ေငြရေပါက္တစ္ခုတည္းကိုပဲ ၾကည္႕ျပီး ဘာသာသာသနာ လူမ်ိဳးအမည္ကို ေရာင္းစားပစ္လုိက္တဲ့လူဆုိျပီး အေထာက္အထားနဲ႕တကြ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ခဲ့မွာပဲေလ။အခုေတာ့ ေျပာျပရုံေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တာပါပဲေလ။အခုေတာ့ မေဖာ္ျပေပးႏုိင္ခဲ့ဘူးေပါ့။
ဒါေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းလညး္ ျဖစ္မိတယ္။အဲဒီေရွ႕ေနလုိလူမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ျမန္မာေတြထဲမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ားရွိေနမလဲ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မ်ား ေငြရေပါက္တစ္ခုတည္းၾကည့္ျပီး အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ေရာင္းစားခဲ့ၾကခဲ့ျပီလဲ ဆုိတာကို ေတြးမိျပီး ၾကက္သီးေတာင္ ထမိပါေလတယ္။လက္သီးလည္း အလုိအေလ်ာက္ ေဒါသျဖစ္ျပီး ဆုပ္မိျဖစ္ခဲ့တယ္။ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အဲဒီေရွ႔ေနကို ေဒါသေခ်ာင္းေခ်ာင္း ထြက္မိခဲ့ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္ရပ္ အေတြ႕အၾကဳံေလးကို ဖတ္မိျပီး အမ်ိဳးကို ခ်စ္စိတ္ ဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္လုိစိတ္ နည္းနည္းေလးမ်ား ၀င္သြားမယ္္ဆုိရင္ ေက်နပ္မိမွာပါပဲ။

ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုးံ အမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္လုိစိတ္မ်ား ေမြးဖြားႏုိင္ၾကပါေစလုိ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္လုိစိတ္ျဖင့္ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။(ခုိင္ေက်ာ္ဆန္း)

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: