ေမာင္ၾကီးရွင္(ေစာႏွင္းႏြယ္)

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

3 Responses to ေမာင္ၾကီးရွင္(ေစာႏွင္းႏြယ္)

  1. ေမာင္ၾကီးရွင္(ေစာနွင္းႏြယ္)သျခင္းကိုေဒါင္ေလာ့ခ်က္လို႔မရပါရေအာင္တစ္ေခါက္လုပ္ပီးဇီခ်င္ပါေရ

  2. chili.chili says:

    ေကာင္ေကာင္းပါေရအီးနီပါေရ(အစ္မေစာႏွင္းႏြယ္)ေတျခင္းတိေကာင္းပါေရၾကိဳးစားပါအစ္မ

  3. Salaikyaw says:

    ေမာင္ျကီးရင္သေဘာျကိုက္ ေတးခင္းကုိကေကာင္းျကိုက္ပါေရ့့့ ့ ့ ့ ့ ့ပို့ေပးပါအံုး

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: