ဘယ္သူေတြက အစြန္းေရာက္သလဲ(ေဆာင္းပါး)

ဗမာအုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပုိင္မ်ားသာ မဟုတ္ ဗမာလူမ်ိဳးတိုင္းလုိလုိက ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားက သူတို႕အမ်ိဳးသားေရး၊သူတို႕ယဥ္ေက်းမွု၊သူတို႕သမုိင္းမ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးေျပာၾကသည္ဆုိလွ်င္ပင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဗမာမ်ားက ေခါင္းစဥ္တပ္သုးံႏွုုန္းေလ့ရွိေသာ စကားတစ္ခုမွာက လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္းသည္ဟူေသာ စကားတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကဲ….အဲဒီစကားကုိပဲ ကြ်န္ေတာ္က ေထာက္ျပျပီး ေျဖရွင္း လုိပါသည္။ဗမာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းသာ မဟုတ္ ေနာက္လူမ်ိဳးၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကခ်င္၊ကရင္၊ရခုိင္၊ရွမ္း၊မြန္၊ကယား၊ခ်င္း လူမိ်ဳးေတြလည္း ကုိယ္ျပည္ ကုိယ္ေျမ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမွုနဲ႔ ေနလာခဲ့ၾကတာပဲမဟုတ္ဘူး။၁၇၈၄ ခုႏွစ္ထိ ဒီဇင္ဘာ၃၁ ရခုိင္သကၠရာဇ္ ၁၇၈၄ ျပာသုိလျပည့္ေက်ာ္(၇)ရက္ စေနေန႔ တြင္ ရခုိင္ျပည္ကုိ ဘုိးေတာ္ေမာင္၀ုိင္းသားေတာ္ အိမ္ေရွ့မင္းသားဥပရာဇာ လာမတုိက္ခင္အထိ ကုိယ့္ထိီးကုိယ္နန္း ျဖင့္ ေနထုိင္လာခဲ့သည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ဘီစီ သကၠရာဇ္ ၃၃၂၅ ခုနွစ္မွပင္ ျဖစ္သည္။

၄င္းရခုိင္ျပည္ ဗမာ့အုပ္ခ်ဳပ္သူနယ္ခ်ဲ့လက္ေအာက္သုိ႕ က်ေရာက္ခဲ့စဥ္မွစ၍ ဗမာနယ္ခ်ဲ႕ေတြကို ေတာ္လွန္လာတာ အခုခ်ိန္ထိပင္ျဖစ္သည္ဆုိပါက လြန္အံ့ျဖစ္မထင္ပါ။ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ခုကုိ ေထာက္ျပရလွ်င္ပင္ အခုလက္ရွိ ဗမာအစုိးရ၏ ဖိတ္ေခၚမွုေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ALP)ပင္ျဖစ္သည္။ဒီရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အား ရခုိင္ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ အားေပးမွုကုိၾကည့္လုိက္ရုံနဲ႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြဟာ ဗမာ့အုပ္ခ်ဳပ္မွုကို မခံယူလုိမွု။ကုိယ့္ကံၾကမၼာကုိ ကုိယ္ဖန္တီးလိုမွု၊ရခုိင္ျပည္ကုိ ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႕ကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေစလုိမွု ရွိေနျခင္းက ေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါသည္။

ဗမာဘုရင္ ဘုိးေတာ္ေမာင္၀ုိင္း စစ္ေၾကျငာျခင္းမရွိပဲ အလစ္၀င္တုိက္ခုိက္္ျပီး ရခုိင္ထီးနန္းကို မတရားသျဖင့္ သိမ္းပုိက္လုိက္ျခင္းမွစ၍ ဗမာ့အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕၏ ျပဳသမွ် ႏုသမွ် ခံလာရသည္မွာ အခုခ်ိန္ထိပင္ျဖစ္သည္။၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုးံ အဂၤလိပ္တုိ႕လက္ေအာက္က်ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွ ဗမာလူမ်ိဳးတုိ႕သည္ အဂၤလိပ္ တုိ႕၏ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္မွုဒဏ္၊ဂ်ပန္တုိ႕၏ ရက္စက္မွုဒဏ္မ်ားကုိခံဖူးမွ သူတစ္ပါးအုပ္ခ်ဴပ္မွုကုိ မခံယူလုိေသာ စိတ္ဓာတ္၊ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကသည္။၄င္းမွစ၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဂၤလိပ္၊ဂ်ပန္တုိ႕ကို တန္ျပန္ေတာ္လွန္လာခဲ့ၾကသည္။ဗမာေတြ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္မွာ ဘာေၾကာင့္မေနလုိသလဲ မေနခ်င္ၾကသလဲလုိ႕ ေမးစရာ ရွိလာပါသည္။အဂၤလိပ္စစ္ဗုိလ္တုိ႕က ဗမာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေလာက္ကုိ ဖိနပ္စီးျပီးတက္ရုံေလာက္ကုိ ေဒါသတစ္ဆတ္ဆတ္ထြက္ျပီး ဒီမိစာၦေကာင္ေတြ လူလုိမသိဘူး။ငါတို႕ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာကုိမွ အားမနာ ေစာ္ေစာ္ကားကား ဆုိျပီး ေဒါသူပုန္ထၾကသည္မွာ အခုေခတ္ျပသေနေသာ ဗြီဒီယုိ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားကပင္ သက္ေသခံလ်က္ ရွိေနပါသည္။နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေတြ၊ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြဆုိျပီး အင္မတန္ရုိင္းစုိင္းေသာ အသုးံအႏွုန္းေတြနဲ႕ ဆဲဆုိေနၾကတာေတြ တစ္ခ်ိန္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့မွုကုိ ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ား အမွတ္ရေအာင္ ပညာေပးျပသေနတာေတြဟာလည္း မၾကားခ်င္မွ အဆုးံပါ။

ဗမာလူမ်ိဳးေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္ေနပါလ်က္နဲ႕ ရခုိင္တုိ႕၏ ကုိးကြယ္ရာ တန္ဖုိးထားရာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေတြ ေစတီေတြကုိ ဘာျဖစ္လုိ႕မ်ား ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ရထားလမ္းအေၾကာင္းျပျပီး ဘာေၾကာင့္မ်ား ျဖိဳဖ်က္ခဲ့ပါသလဲ။ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကုိ ဖိနပ္စီးတက္ရုံေလာက္ကုိ ေဒါသထြက္ေနသည္ဆုိပါလွ်င္ ရခုိင္တုိ႕၏ သာသနာအစစ္ျဖစ္ေသာ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ေတြကုိ ဖ်က္စီးေနျခင္းအေပၚ ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႕က ဘယ္လုိစကားမ်ိဳးနဲ႕ ခုိင္းႏွိုင္းသုးံႏွုန္းသင့္ပါသလဲ။ဗမာအဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ဂ်ပန္လက္ေအာက္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမက်ေရာက္ခင္ကတည္းက ရခုိင္ျပည္ကုိ ဗမာေတြ မတရားသိမ္းပုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့တာ အရင္ဦးဆုးံပါ။အဲဒီတုန္းက ရခုိင္ျပည္ပိုင္နက္ နယ္ေျမဟာ အေရွ႕ဘက္မွာဆုိလွ်င္ နတ္ျမစ္၀မွသည္ ေမာ္တင္စြန္းအထိ ပုိင္ပါသည္။အေနာက္ဘက္ဆုိလွ်င္ အခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ယခင္(ဘဂၤါဆယ္ႏွစ္ျမိဳ႕)ထိ ပုိင္ပါသည္။ဘဂၤါဆယ္ႏွစ္ျမိဳ႕ကုိအမည္အလုိက္ျပရေသာ္ ေမာက္သူဇာ၊ဒကၠာ၊ဂန္ဒီလာ၊သီလတ္၊ပဋိကၠရာ

၊ဂဂၤါသာရ၊စစ္တေကာင္း၊ပလႅင္၊ကံသာ၊တိလိဂါ၊ဘရီဆာရ္၊ေရာင္ပုန္ တို႕ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံအလုိက္ ခ်ီ၍မေျပာလုိေတာ့ပါ။လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီမွာ ျခံေျမတစ္ကြက္ျဖစ္ေစ၊ပစြည္းတစ္ခု အပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊မတရားသျဖင့္ သိမ္းယူထားသည့္အခါျဖစ္ေစ ပုိင္ရွင္ကုိ ျပန္ေပးရမည့္အခါ ယင္းပုိင္ဆုိင္သည့္

အဖုိးအခအတုိင္း နဂုိကသိမ္းယူထားခဲ့သည့္အတုိင္း ျပန္ေပးရမွာ သိမ္းယူထားသည့္သူရဲ႕ ေရွာင္လဲြလုိ႕မရသည့္တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။

အဲဒီအတုိင္းပဲ ရခုိင္ျပည္ကုိ ဗမာဘုရင္မတရားသိမ္းပုိက္ခဲ့တုန္းက ယူခဲ့သည့္နယ္နိမိတ္ ပုိင္နက္အတုိင္း ျပန္ေပးရမွာ ဗမာလူမ်ိဳးေတြမွာ တာ၀န္အျပည့္ရွိပါတယ္။အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ သူ႔ကြ်န္မခံလုိသည့္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္မိ်ဳးမဟုတ္သလုိ ဗမာတစ္မ်ိဳးသားလုးံ အေဖ အေဖလို႕တင္စားေခၚေ၀ၚေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတစ္ဦးတည္းလဲ မဟုတ္ပါ။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့သည္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းကုိသာ ကုိယ္စားျပဳသည္။

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမက အမ်ိဳးသားေရးတရားေဟာေျပာျပီး အမိ်ဳးဂုဏ္၊ဇာတိဂုဏ္ကို ျမင့္တင္ေပးခဲ့တာ ရခုိင္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းသာ မဟုတ္။ျမန္မာတစ္မိ်ဳးသားလုးံကုိ ကုိယ္စားျပဳခဲ့ပါသည္။အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလ အဂၤလိပ္အရာရွိေပါက္စေလးမ်ားကုိပင္ ေၾကာက္ေနရေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအဖို႕ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမက အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ကုိေတာင္ ကရပ္ေဒါက္ Get Out မင္းျမန္မာျပည္က ထြက္သြားလုိ႕ ဆုိျပီး ေမာင္းထုတ္ခဲ့တာ အသွ်င္ဦးဥတၱမတစ္ဦးကလဲြ၍ အျခားသူရွိမည္မထင္ပါ။ကုိလိုနီေခတ္ကာလ ဘယ္သူက ပုိလုပ္ခဲ့တယ္ ဘယ္လူမိ်ဳးက ပုိလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႕ မေျပာလုိေတာ့ပါ။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာရပါသနည္း။ပင္လုံစာခ်ဳပ္ေပၚတြင္ ဘယ္သူေတြက လက္မွတ္ထုိးခဲ့ပါသနည္း။ဦးေအာင္ဆန္းတစ္ဦးတည္း လက္မွတ္ထုိးျပီး အဂၤလိပ္ေတြဆီက ျမန္မာလႊတ္လပ္ေရးကုိ ရယူခဲ့တာ ဟုတ္ပါသေလာ။ဗမာတစ္က်ပ္၊ရခုိင္တစ္က်ပ္၊ကရင္တစ္က်ပ္၊ရွမ္းတစ္က်ပ္၊ကခ်င္တစ္က်ပ္ စကားလုးံေလးမ်ားကုိ လွလွပပသုးံျပီး ဘယ္သူေတြက စည္းရုးံခဲ့ပါသနည္း။ဘယ္သူေတြက လွည့္စားသြားပါသနည္း။

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟူသည္ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ အမ်ားၾကီးရွိလို႕ ေျပာစကား အမွာစကားမ်ားကုိ တစ္ေသမတိမ္းလုိက္နာမည့္သူမ်ားလုိ႕ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ ျဖစ္လာတာပါ။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာလူမ်ိဳးတုိ႕၏ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ဆုိသည္မွာ ယေန႕ဒီမုိကေရစီလုိ႕ေဖာ္ၾကဴးေျပာဆုိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီး မင္းေအာင္လွုိင္က ဗမာ့တပ္မေတာ္ေန႕တြင္္ အတိအလင္းမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကုိ သိရွိၾကမည္ဟု ထင္ပါသည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (B.I.A)မွသည္ ေန၀င္း၊ေန၀င္းမွသည္ သန္းေရႊ လက္ထက္ထိ တုိင္ေအာင္ သူတို႕အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီတပ္မေတာ္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ပါရွိသည္။ဒီေလာက္ေတာင္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာစကားကုိ ေလးစားလုိက္နာတတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဗမာတစ္မ်ဳိးသားလုးံ၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာစကားကို ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ နားမေထာင္ၾကပါသနည္း။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိကတိေပးခဲ့ေသာ ဗမာတစ္က်ပ္၊ရွမ္းတစ္က်ပ္၊ရခုိင္တစ္က်ပ္၊ကရင္တစ္က်ပ္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ္ ဘယ္ေနရာကုိမ်ား ေ၀းပစ္ၾကပါသနည္း။ဦးေအာင္ဆန္းကမ်ား ဒီလုိမ်ိဳး ရုိးသားျပီး ကတိတည္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ လွည့္စားကာ စစ္အာဏာသိမ္းျပီး ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ ကြ်န္အျဖစ္ဆက္လက္ထားရန္ မွာၾကားခဲ့ေလသေလာ။လက္နက္အားကုိးျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ဗုိလ္က်စုိးမုိး မေတာ္မတရားျပဳလုပ္ရန္ မွာၾကားခဲ့ေလသေလာဟု သံသယျဖစ္ေနပါသည္ဟု ေျပာက လြန္မည္မထင္ပါ။

တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကေရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္အခါ ဗမာလူမ်ိဳးကပဲ အစဥ္အဆက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္၊တစ္ျခားဘယ္လူမ်ိဳးကမွ မအုပ္ခ်ဳပ္ရဟူ၍ သေဘာတူခဲ့ေလသလား။ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားေတြက သူတုိ႕ေတြရဲ႕ သမုိင္းယဥ္ေက်းမွု၊ဓေလ့၊အမ်ိဳးသားေရးအေၾကာင္းေတြကုိပင္ ဟခြင့္မရ၊ဗမာေတြရဲ႕ မတရားအုပ္ခ်ဳပ္မွုကုိ ခါးသီးနာက်ဥ္းျပီး ေပါက္ကဲြတာကုိပင္ ေရႊဗမာေတြက လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္သည္။အတၱၾကီးသည္ ဆုိေသာ စကားမ်ားကုိေရပက္မ၀င္ေအာင္ သုးံျပီး ဘာေၾကာင့္ ေျပာေနၾကပါသနည္း။ျပည္ေထာင္စုၾကီးထဲက ခဲြထြက္ဖို႕မၾကိဳးစားနဲ႔ဆိုတဲ့ စကားေတြကို ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ဘာေၾကာင့္တြင္တြင္သုးံေနၾကသနည္း။ျပည္ေထာင္စုဆုိတာ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ကာလတုန္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသနည္း။ျပည္ေထာင္စုဆုိတဲ့စကားလွလွေလးေတြသုးံျပီး ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ကြ်န္သက္ရွည္ေအာင္ နင္းဖိထားမည့္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားမည့္ စကားဆင္ေျခမွ်သာ ျဖစ္သည္ဆုိတာကုိ တုိင္းရင္းသားေတြ သေဘာေပါက္ေနပါျပီ္။

ဗမာျပည္ကုိ ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ဳိး၊ဥပမာ ကခ်င္ျဖစ္ေစ ကရင္ျဖစ္ေစ ရွမ္းျဖစ္ေစ ရခုိင္ျဖစ္ေစ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးက အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆုိလွ်င္ ၾကိဳက္ၾကပါမယ္ေလာ။

ကခ်င္ဘာသာစကားျဖစ္ေစ၊ရွမ္းဘာသာစကားျဖစ္ေစ၊မြန္ဘာသာစကားျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာစကားအျဖစ္

သတ္မွတ္လွ်င္ ကုိေရႊဗမာေတြ ၾကိဳက္ၾကပါမည္ေလာ။

တစ္ျခားတုိင္းရင္းသားေတြလုိ သေဘာထားၾကီးႏုိင္ပါမည္ေလာ။ျမန္မာသမုိင္း ေက်ာင္းသုးံပုံနွိပ္စာအုပ္မ်ားတြင္ မြန္သမုိင္း၊ရွမ္းသမုိင္းေတြကိုပဲ သင္ခုိင္းရင္ေရာ ၾကိဳက္ၾကပါမည္ေလာ။ႏုိင္ငံေတာ္၏ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖစ္ေသာ “ကမာၻမေက် ဗမာျပည္” ေနရာမွာ “ကမာၻမေက် ရခုိင္ျပည္ လုိ႕လုပ္ျပီး ဆုိခုိင္းလွ်င္ ၾကိဳက္ၾကပါမည္ေလာ။

ဗမာေတြကပဲ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္သလား ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးေတြကပဲအစြန္းေရာက္သလားဆုိတာ သိသာလြန္းပါတယ္။ေနာက္ဗမာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕လက္သုးံစကားတစ္ခုျဖစ္ေသာ တစ္ဦးတည္းေနလို႕မရ မင္းတုိ႕ရခုိင္ျပည္ကုိ ကုလားေတြ အုပ္စိုးသြားမွာစုိးလို႕ ငါတုိ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေနရတာ ဆုိေသာ စကားပင္ျဖစ္သည္။အထင္ရွားဆုးံဥပမာျပရေသာ္.ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ႏုိင္ငံသည္ ရခုိင္လူမိ်ဳး ရခုိင္ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္ကာလကတည္းက ဘီစီ ၃၂၂၅မွသည္ ေအဒီ၁၇ ရာစ(၁၇၈၄ ခုနွစ္)ဗမာဘုရင္ဦး၀ိုင္းမွ မသိမ္းပုိက္ခင္အထိ ကမာၻမွာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျပီး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသာနာကို ေလးစားလုိက္နာေသာ ဗုဒၶေဟာတရားနွင့္အညီ ေနလာခဲ့ၾကျပီး ျပင္သစ္္၊ေပၚတူဂီ၊ဒတ္ရွ္၊အဂၤလန္ စေသာ တုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားလို႕ ယဥ္ေက်းမွု၊စာေပ သမုိင္းေၾကာင္း ျမင့္မားခဲ့သည္မွာ သမုိင္းကုိေလ့လာသူတုိင္း သိရွိမည္ထင္ပါသည္။ဤကဲ့သို႕ေသာ ႏွုိင္းယွဥ္လုိ႕မရေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဗမာနဲ႕ေပါင္းမိလို႕ ဗမာလက္ေအာက္မွာ ဗမာ့အုပ္ခ်ဳပ္မွာေနေနရလို႕ ရခုိင္ဘုိးဘြားေတြပုိင္တဲ့ ေရပုိက္နက္ေတြကို ဘဂၤလားေတြကို လြယ္လင့္စြာ ေပးလုိက္ရတာလည္း အားလုးံအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ဗမာေတြကပဲ ရခုိင့္အေမြအႏွစ္ေတြကုိ အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ေပးေနတာလား လုိသလုိသိမ္းက်ဴးယူ ေပးခ်င္တဲ့သူကုိ ေပး ေရာင္းစားခ်င္တဲ့ဟာကုိေရာင္းစား လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္ေနတာဟာ ဗမာေတြရဲ႕ကုိယ္ခ်င္းစာတရားရွိျပီး လူမ်ိဳးေရးအစြန္းမေရာက္တဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြပဲ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ဗမာေတြက ေျပာေသးတယ္။ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီက ဗမာအစုိးရ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ေဆြးေႏြးဖုိ႕

လာေရာက္တာကို ရခုိင္တစ္မ်ိဳးသားလုးံက ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီကုိ ၾကိဳဆုိအားေပးသည့္အေပၚ မနာလိုမရွူစိမ့္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္က လြတ္လပ္ေရးရတာၾကာလွျပီ။ဘယ္က ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီလဲတဲ့။နားမလည္လို႕ မသိလုိ႕ေမးတာလားေတာ့ မေျပာတတ္။

၁၉၄၈ ခုနွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဂၤလိပ္တုိ႕ဆီမွ လႊတ္လပ္ေရးရလာပါသည္။သုိ႕ေသာ္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕လႊတ္လပ္ေရးမဟုတ္ပါ။ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဗမာလက္ေအာက္မွာ ကြ်န္အျဖစ္ ကုိလုိနီျဖစ္ျခင္း ခံလုိက္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။အဂၤလိပ္အစုိးရက ေခတ္စနစ္အရ ကုိလိုနီဖ်က္သိမ္းေရးစနစ္အရ မလဲြမေသြ လႊတ္လပ္ေရးေပးရမည့္ အေျခအေနမွာ ဦးေအာင္ဆန္းက ၾကားထဲက ရုိးသားေသာ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ကခ်င္၊ကရင္၊ရခုိင္၊မြန္၊ရွမ္း၊ခ်င္း၊ကယား တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိမ်ားသည္ ဦးေအာင္ဆန္း၏ လိမ္လည္လွည့္ျဖားတဲ့ စကားလုုးံမ်ားထဲမွာ လွည့္စားခံလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

မိသားစုတစ္စု အသင္းအဖဲြ႕တစ္ခုပင္လွ်င္ အတူမေနခ်င္လုိက စိတ္သေဘာထားမတုိက္ဆိုက္ပါက အိမ္ျခားဆင္းပုိင္ခြင့္၊ခဲြထြက္ပုိင္ခြင့္ ရွိစျမဲပင္။အခုမွုကား ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားက ျပည္ေထာင္စုဆုိတဲ့စကားထဲမွာ ႏွစ္ထားျပီး ဗမာမဟုတ္ေသာလူမ်ိဳးေတြအေပၚ ကြ်န္သက္ရွည္ေအာင္လုပ္ထားေသာ အေယာင္ျပ စကားတစ္ခုသာျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ သုိးဟန္ေဆာင္ေသာ ၀ံပုေလြမ်ားကဲ့သုိ႕ ဂ်ပန္ကုိတုိက္လိုသည္႔အခါ အဂၤလိပ္ကုိေခၚျပီး အသုးံခ်၊အဂၤလိပ္ကိုတုိက္လို႕သည့္အခါ ဂ်ပန္ကုိေခၚ ျပီးအသုးံခ် အဲလိုမ်ိဳး သပ္လွိ်ဳ ေသြးခဲြလုပ္တတ္ေသာ အင္မတန္ဟန္ေဆာင္မွုမ်ားျပီး ေကာက္က်စ္လြန္းေသာဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ အလြယ္တကူ မယုံၾကည္မိေစဖုိ႔နဲ႔့ ေရွးက ျဖစ္ခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အတုယူျပီး ေနာင္ဒီလိုမိ်ဳး မျဖစ္ရေလေအာင္ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားကုိလည္း အသိေပး တင္ျပလုိက္ရပါသည္။(ေရႊေျမာက္ဦး-ခုိင္ေက်ာ္ဆန္း)

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

One Response to ဘယ္သူေတြက အစြန္းေရာက္သလဲ(ေဆာင္းပါး)

  1. ေတာင္ကုတ္သား says:

    အခ်ိန္က်ေ၇ခါ..လက္တို့လိုက္ပါနား….

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: