ရခုိင့္အေမြအႏွစ္ေတြကို မယူၾကပါနဲ႕ေတာ့(ေဆာင္းပါး)

ရခုိင္ေတြအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားေတြက ဗမာကို ဘာေၾကာင့္ မုန္းတီးစက္ဆုတ္ေနပါသနည္း။အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကို မေရာက္ခင္ကတည္းကပင္ ကေန႕ခ်ိန္ထိ ဗမာအာဏာပုိင္ေတြ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွိပ္စက္ မေကာင္းတာဟူသမွ်လုပ္၊ရွိသမွ်သံယံဇာတ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းအေမြအႏွစ္ေတြကအစ ခ်ီးေတြေပေနတာကုိ သုတ္တဲ့ (ရခုိင္အေခၚ ခ်ကုိင္းတန္)ေဂၚကအစ ယူသြားၾကတယ္။က်ေနာ္ငယ္ငယ္တုန္းကေန ၾကားသိလုိက္ရတာကေတာ့ ဗမာအာဏာပုိင္ေတြ ရခုိင္ေျမာက္ဦးေခတ္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ နန္းကို ျပန္ေဖာ္ထုတ္ခ်င္လုိ႕မဟုတ္ပဲ ရခုိင္ရွင္ဘုရင္ အိမ္သာတက္တဲ့အခါသုးံတဲ့ ခ်ကုိင္းတန္ကုိ လုိခ်င္လုိ႕ ေျမာက္ဦးနန္းကုိ ျပန္တူးေဖာ္ျပီး ရွာေဖြတာလို႕သိခဲ့ရပါတယ္။က်ေနာ္လည္း ကုိယ့္ရခုိင္သမုိင္းကုိဆုိရင္ စိတ္၀င္စားတဲ့ဗီဇေသြးေၾကာင့္လားမသိ။ဘာေၾကာင့္မ်ား ရခုိင္ဘုရင္သုးံခဲ့တဲ့ ကုေဠ (အိမ္သာ)ကိုမွ ေရႊးရွာရသလဲဆုိတဲ့အေျဖကုိ သိခ်င္ေနခဲ့တာပါ။ေနာက္မွ ေလ့လာၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေျမာက္ဦးေခတ္ဟာ ကမာၻမွာ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားခဲ့ျပီး အလြန္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႕ျဖစ္ေနခဲ့တယ္ဆုိတာပါပဲ။အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီေခတ္က ရခုိင္ရွင့္ဘုရင္ေတြဟာ အိမ္သာတက္တဲ့အခါ ေရႊေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႕ ေကာ္တတ္ၾကတယ္လို႕ သိခဲ့ရပါတယ္။

တစ္ေန႕မွာ ရခုိင္ရွင့္ဘုရင္က အိမ္သာတစ္ခါပဲ တက္ပါေစဦး။သူတက္တဲ့အၾကိမ္ေပါင္းေတြကို တြက္ၾကည့္လုိက္တာနဲ့ ေရႊေခ်ာင္းေလးေတြ အမ်ားၾကီးရမွာပဲဆုိတာ ေတြးမိလုိ႕ ဗမာအာဏာပုိင္ေတြက ေျမာက္ဦးနန္းကုိ ျပန္လည္တူးေဖာ္မွုျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ရခုိင္တုိ႕၏ အတိတ္က ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားထည္၀ါခဲ့မွုကုိ ျပသခ်င္တာ ကမာၻကို ေဖာ္ျပခ်င္တာ မဟုတ္ပဲ ရခုိင္ျပည္မွာ ရွိတဲ့ သံယံဇာတအေမြအႏွစ္ေတြကို ရွိသမွ်အကုန္ နားစြန္ႏွဖ်ားစကားေတြမွအစ ၾကားတာနဲ႔ လုိက္လံစူးစမ္းရွာေဖြျပီး ေခြးက ခ်ီးကုိ အနံခံျပီးရွာစားသလို လိုက္လံရွာေဖြလုယက္ေတာ့တာပါပဲ။

ေနာက္ေၾကာင္းသမုိင္းကုိလည္း မလွည့္ခ်င္ေတာ့ပါ။မလွည့္လုိ့ကလည္းမျဖစ္ သမုိင္းဆုိတာကလည္း မေန႕က ျဖစ္ခဲ့တာေတြကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္မွ ဒီကေန႕ဘာျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကို နွုိုင္းယွဥ္ပုံႏွုိင္းလုိ႕ ရမွာကုိး။၁၇၈၄ ဒီဇင္ဘာ၃၁ရက္ ဘုိးေတာ္ေမာင္၀ုိင္း ရခုိင္ႏုိင္ငံကို မသိမ္းပုိက္ခင္အထိ ရခုိင္ဆုိတာ လူမ်ိဳးၾကီးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္နဲ႕ ရခုိင္ႏုိင္ငံဟာ အင္မတန္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တစ္ခုလုးံကုိ ပုိင္တဲ့ အေနာက္ဘုရင္လုိ႕ေတာင္ တင္စားေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကတယ္။ေမာင္၀ုိင္း ရခုိင္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိသိမ္းပုိက္ျပီးသကာလ ရခုိင္လူမ်ိဳးဆုိရင္ သတ္ ဆုိျပီး လူမ်ိဳးျပဳန္းသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ေမြးကင္းစ ခေလးသူငယ္ကအစ ၀မ္းတြင္းေန ခေလးပါ မက်န္ ေကာင္းကင္ကုိ ေျမွာက္ လွံနဲ႕ထုိးသတ္ခဲ့ၾကတယ္။မေျပာခ်င္မွအဆုးံ ရက္စက္လုိက္ၾကတာ ကမာၻမွာနာမည္ဆုိးနဲ႕ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ဟစ္တလာေတာင္ အေဖေခၚရေလာက္ေအာင္ ရက္စက္ခဲ့ၾကတယ္။ရခုိင္နန္းေတာ္ကိုလည္း မီးရွို႕ဖ်က္စီးခဲ့ၾကျပီး ေရႊဒဂါၤး ေငြဒဂါၤးမ်ား ရွိသမွ် အကုန္ ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႕၏သာသာနာအစစ္ျဖစ္ေသာ မဟာျမတ္မုနိဘုရားကိုလည္း သုးံပုိင္းပုိင္းျပီး အတင္းအဓမၼယူေဆာာင္ခ့ဲၾကတယ္။ရခုိင္လူမ်ိဳးတစ္သိန္းေက်ာ္ကုိလည္း စစ္သုံ့ပန္းအျဖစ္ဖမ္းစီးေခၚေဆာင္ျပီး အျပန္လမ္းမရွိတဲ့ ယုိးဒယား ဗမာစစ္ပဲြသုိ႕ လူသားဒုိင္းကာမ်ားအျဖစ္ ပုိ႕ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ေျပာမယ္ဆုိရင္” ေျပာမဆုးံေပါင္ ေတာသုးံေထာင္လုိ” ပုံျပင္မဟုတ္ေသာ အတိတ္က ဗမာေတြရဲ့ရက္စက္မွုေတြက ခႊင့္မလႊတ္ႏုိင္စရာပင္။

အဲဒီေခတ္ေတြက ကုိလုိနီေခတ္ဆုိေတာ့ သူ႕ႏုိင္ကုိယ္ႏုိင္ နယ္ေျမလုေနတဲ့ ေခတ္မုိ႕လုိ႕ဆုိျပီး ေစာဒက တက္ရင္လည္း မေျပာလုိ႕ေတာ့ပါ။အဲဒီေခတ္တုန္းကမုိ႕လုိ႔ဆုိရင္လည္း ထားပါေတာ့။အခု၂၁ရာစုကုိ ေရာက္ျပီး ကုိယ့္ထီးကုိယ့္နန္း ကုိယ့္သမုိင္းေတြနဲ႕ ေနလာခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ကုိယ့္ပုိင္လႊတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနၾကတယ္ဆုိတာကုိလည္း အားလုးံအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။၁၉၆၂ခုႏွစ္ကေန ကုလသမဂၢမွာျပဌာန္းထားတဲ့ ေၾကျငာခ်က္စာတမ္းမွာလည္း မည့္သည့္ႏုိင္ငံမွ ကုိလိုနီအျဖစ္နဲ႕မရွိေစရဆုိျပီး ထုတ္ေဖာ္ျပထားတယ္လုိ႕လည္း သိရပါတယ္။

ရခုိင္ႏုိင္ငံေတာ္နဲ့ လူမ်ိဳးသည္ ကမာၻမွာ လႊတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္နဲ႕တည္ရွိေနခဲ့ရာကေန အခု ဗမာလက္ေအာက္မွာ ကြ်န္ပုန္းကုိလိုနီအျဖစ္နဲ႕ ရွိေနတာ အင္မတန္မွ ရင္နာစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။အဂၤလိပ္၊ဂ်ပန္လက္ေအာက္မွာေတာင္ ဗမာေလာက္ေကာက္က်စ္ရက္စက္ျပီး စပါးၾကီးျမိဳသလုိ တစ္အိအိနဲ႕ ရခုိင္ျပည္မွာ ရွိသမွ်အကုန္ ယူငင္ေနတာ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းမွာ ဘာဆုိဘာမွ က်န္ေတာ့မယ္မဟုတ္ပါ။ရခုိင္စာပီ ယဥ္ေက်းမွုကုိ ဖ်က္စီးခံ အခုိးခံရလားမေမးနဲ႕အုးံ။ရခုိင္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြပါမကန္ အခုေျမာက္ဦးျပတုိက္မွာထားတဲ့ ရခုိင္အေျမာက္လက္နက္ ၂ခုကုိလည္း ေနျပည္ေတာ္ကုိ ယူသြားမယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

အဂၤလိပ္ေခတ္က သံယံဇာတပဲယူတာပါ။လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အေမြအႏွစ္ေတြကုိေတာ့ မယူပါဘူး။အခုဗမာလက္ေအာက္က်ေတာ့ ရခုိင္ကထြက္တဲ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေရႊဂစ္ ကြ်န္းသစ္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမျမင္ဖူး၊ျမင္ဖူးတယ္ထား အနံ႕မခံဘူး။ျမင္သာျမင္ရ မၾကင္ရတဲ့ဘ၀မ်ဳိး ဒါနဲ႕ေတာင္အားမရေသး။ရခုိင္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြကပါမက်န္ တစ္ခုခ်င္းစီ ယူေနတာက တရားလြန္တယ္ဆိုတဲ့စကားထက္ အဲဒီစကားထက္ ပုိျပီးျပင္းထန္တဲ့စကားမ်ားသာ ရွိခဲ့ရင္ သုးံႏွုန္းခ်င္ပါတယ္။ဗမာလူမ်ိဳးကုိ မမုန္းပါဘူး။ဗမာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕လူသားမဆန္တဲ့ လူလူခ်င္းကုိယ္ခ်င္းစာနာစိတ္မရွိတဲ့ အႏုိင္က်င့္ဗုိလ္က်စုိးမုိးလုိတဲ့ ဗမာေတြရဲ႕ ေအာက္တန္းက်တဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြကို မုန္းတာပါ။ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ ရင္ထဲအသည္းထဲမွာလည္း က်ေနာ္တို႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြနည္းတူ ျဖစ္ေပၚေနမယ္ဆုိတာ အၾကြင္းမဲ့ယုံၾကည္ပါတယ္။အားမရွိလို႕ မာန္ေလွ်ာ့ဆုိျပီး ေလွ်ာ့ေနတာ ဗမာေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြက ေတာ္ေတာ္ကုိ လြန္လာပါတယ္။

ေဂ်ာင္ပိတ္ျပီးရုိက္သတ္ဖုိ႕လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို ေဂ်ာင္ပိတ္ခံထားရတဲ့လူေတြက မဲမဲျမင္ရာကို ကိုက္ဆဲြ ရမ္းေတာ့မယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ အထိနာမလဲဆုိတာကိုေတာ့ မေမ့ၾကပါနဲ့အုးံ။မုိးေကာင္းတုန္း ရြာထားလို႕လည္း မေျပာခ်င္။ေႏြ မုိး ေဆာင္းဆုိတာ သူ႕အခ်ိန္အခါနဲ႕လာတတ္ပါတယ္။ဗုဒၶဘာသာလုိ႕ အမည္ခံထားျပီး ဘာျဖစ္လို႕ ဒီေလာက္လူမဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳး အေနထားမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ဘာျဖစ္လို႕ လုပ္ေနၾကတာပါလဲ။ဒီမုိကေရစီလုိ႕ ပါးစပ္ကေၾကြးေၾကာ္ေနေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ကုိလိုနီသေဘာမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာ ရွက္စရာေကာင္းပါတယ္။

၂၀၀၈ အျခခံဖဲြ႕စည္းပုံအရ ျပည္နယ္တစ္ခု၊လူမ်ိဳးတစ္ခုရဲ့ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ေတြကို တစ္ျခားျပည္နယ္တစ္ျခားေနရာတစ္ခုသုိ႕ ယူေဆာင္ျခင္းမရွိရဆုိျပီးလည္းပါပါတယ္။သူတို႕ျပဌါန္းတဲ့ဥပေဒကုိ သူတို႕ေတြကပဲ ခ်ိဳးေဖာက္ေနတယ္။လူမ်ိဳးတစ္တစ္မ်ိဳးရဲ႕အေမြအႏွစ္ကုိ မေတာ္တရား ေဒသခံျပည္သူေတြ အလုိမတူပဲ ယူငင္ေနတာဟာ ၄င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမွုနဲ႕ သမုိင္းေတြကုိ ဖ်က္စီးရာ ေရာက္ပါတယ္။၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွသည္ ကေန႕အခ်ိန္ထိ ဗမာျပည္မွ ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးေတြဆီသုိ႕ ျပည္နယ္ေတြဆီသုိ႕ ဘာေတြမ်ား ေပးဖူးတာကုိျမင္ဖူးပါသလဲ။ၾကားဖူးပါသလဲ။

ငယ္ငယ္တုန္းကေန အခုခ်ိန္ထိ ဗမာလူၾကီးေတြ အာဏာပုိင္ေတြ ငါတုိ႕ျပည္ကုိ လာမွာကုိပဲ ေတြးေၾကာက္ေနမိတယ္။သူတို႕လာရင္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ယူသြားတတ္ၾကတယ္။ဒုကၡေပး ျပသာနာရွာခဲ့ၾကတာပဲ ရွိတယ္။ဒီလူက အက်င့္မေကာင္းဘူး မေပါင္းခ်င္ပါဘူး။အတူမေနခ်င္ပါဘူးဆုိျပီး ခပ္ခြာခြာေနရင္လည္း အတင္းလုိက္ကပ္ျပီး ဒုကၡေပါင္းစုံျပသာနာေပါင္းစုံရွာျပီး ေပးေနေတာ့တာပါပဲ။

ည၈နာရီမထုိးခင္ ျမန္မာ့သတင္း မေရာက္ခင္ အျမဲတမ္းလာေနတဲ့ လူမွူေရးဦးတည္ခ်က္(၄)ရပ္မွာပါတဲ့ အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးနဲ႕ ယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္မ်ား အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ဘယ္နားမွာ သြားပစ္ထားလဲ မသိဘူး။သူတို႕ေတြပဲ ဦတည္ခ်က္ေတြ ထုတ္ သူတို႕ေတြပဲ ဖ်က္တယ္။ရခုိင္စာေပက ဗမာစာေပျဖစ္၊ရခုိင္ဆီမီးခြက္အကကေန ဗမာဆီမီးခြက္ အကဆုိျပီး စင္ကာပူမွာလုပ္တဲ့ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွုအဖဲြ႕ကေနတင္ဆက္တဲ့အခါ ရခုိင္အကကုိ ပုဂံေခတ္က ယဥ္ေက်းမွုအကဆုိျပီး ေၾကာ္ျငာတာကို ယူတူးကေန ျမင္လုိက္ရတယ္။

ေနာက္တစ္ခု ရခုိင္မဟာျမတ္မုနိကေန မႏၱာေလးမဟာျမတ္မုနိ ျဖစ္သြားေလရဲ့။အခုလည္း ရခုိင္အေျမာက္လက္နက္ကေန နည္းနည္းေလးၾကာလာတာနဲ႕ ဗမာအေျမာက္လက္နက္ဆုိျပီး အသြင္းေျပာင္းေတာ့မွာ မလဲြပါ။ဇလြန္မွာရွိတဲ့ မာန္ေအာင္ျမင္မုနိေခၚ ျပန္ေတာ္ျပန္ဘုရား။ဆင္တဲဘက္ကမ္း ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနဖူး႔ၸ႔ၸ႔႔မွာ ရွိတဲ့ ေရႊဘုံသာမုနိဘုရားဟာလည္း ရခုိင္ကယူသြားတဲ့ ရခုိင္ဘုရားေတြၾကီးပဲ။ဗမာျပည္က ယူသြားတဲ့ပစြည္း ငါတုိ႕ရခုိင္ျပည္မွာ အပ္တုိတစ္ေခ်ာင္းေတာင္ မရွိဘူး။ေတာ္ေတာ္ၾကီးမွ အရွက္မရွိတဲ့လူေတြ။ရွက္တတ္ရင္ လဲေသလို႕ရေလာက္တယ္။အခုိးခံ အလုခံထားရတာေတြကို ခ်ျပမယ္ဆုိရင္ အမ်ားၾကီးပဲ။ဒါနဲ႕ေတာင္ အားမရခ်င္ေသးၾကဘူး။ေနာက္ထပ္ယူခ်င္ၾကေသးတယ္။ေတာ္ၾကပါေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႕ေတာ္ၾကပါေတာ့ ရခုိင့္အေမြအႏွစ္ေတြကုိ ထပ္လုိ့ မယူၾကပါနဲ႕ေတာ့လို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။(ေရႊေျမာက္ဦး-ခုိင္ေက်ာ္ဆန္း)

Advertisements

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: