အာဏာပုိင္မ်ား ၀တၱရားေက် မလုပ္ပါနဲ႕(ေဆာင္းပါး)

မေျပာခ်င္ေပမဲ့ ေျပာရအုးံမယ္ မေရးခ်င္ေပမဲ့ ေရးရအုးံမယ္။ရခုိင္နဲ႕ပတ္သတ္ေသာ သတင္းေတြကုိ နားေထာင္မိတုိင္း ၾကားရမိတုိင္း စိတ္မေကာင္းစရာ ခံျပင္းစရာ ေအာ့ႏွလုးံနာစရာ သတင္းေတြပဲ ၾကားေနရတာ လူမွန္းသိတတ္စအရြယ္ကတည္းက ဆုိပါေတာ့လို႕ ေျပာရင္ လြန္အံ့မယ္မထင္ပါ။၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇြန္န၀ါရီလ ၄ရက္ေန႕ကေန ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂၤလိပ္တုိ႕ဆီမွ လြတ္လပ္ေရးရလာတယ္။အဲဒီအခ်ိန္က စျပီး ရခုိင္ႏုိင္ငံသည္လည္း ကုိယ္ထီးကိုယ္နန္းနဲ႔ရွိတည္ ျဖစ္တည္ရွိရာကေန ရခုိင္ျပည္ အဆင့္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဆုိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးမွာ မထင္မရွားပါ၀င္ခဲ့ျပီးေတာ့ ရခုိင္လူမ်ိဳးသည္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္ခုအျဖစ္နဲ႕ ပါ၀င္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္။

ေရွးရခုိင္ဘုရင္အဆက္ဆက္ အုပ္စုိးပုိင္ဆုိင္လာခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသသည္ အခုအခ်ိန္ ၄င္းျပည္ေထာင္စုထဲ၌ ပါ၀င္ျပီးကတည္းက ရခုိင္ျပည္သည္ ဟိုကတစ္ဖဲ့ ဒီကတစ္ဖဲ့ အဖဲ့ခံ အသိမ္းပုိက္ခံေနရတာ ေရာင္းစားခံေနရတာ ေနာက္ဆုိ ဘာမွ မက်န္ေတာ့မယ့္အေနအထား အေျခအေနကို ေရာက္ေနရျပီဆုိတာ ျပီးခဲ့တဲ့ ဘဂၤလားနဲ႕ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံေရပုိင္နက္အျငင္းပြားတဲ့ရလဒ္ကို ၾကည့္တာနဲ႕ အသိသာၾကီး အထင္ရွားၾကီး ျဖစ္ေနတာ အားလုးံအသိပဲ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဟမ္းဘတ္ျမိဳ႕အေျခစုိက္တဲ့ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာခုံရုးံ(ITLOS) မွ တရားသူၾကီး Jose Luis Jesus က ဘဂၤလားႏုိင္ငံဘက္က စတုရန္းကီလုိမီတာ ၁၀၀၇၀၀၀ အဆိုတင္သြင္းေတာင္းခံရာမွာ ႏုိင္ငံတကာခုံရုးံက ဘဂၤလာဘက္က ေတာင္းခံထားတာထက္စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၁၁၀၀၀ အထိေတာင္ ပုိျပီးေတာ့ တုိးေပးလုိက္တယ္လုိ႕ သိလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္တြင္ ေတာ္ေတာ္ကုိ ရင္ဆာမိပါတယ္။ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႕ပုိင္တဲ့ ေရပုိက္နက္ေတြကုိ ခုလုိမ်ဳိး တစ္ဘက္ႏုိင္ငံအေပၚ အလြယ္တကူေပးလုိက္တဲ့အေပၚ ဗမာအစုိးရလုိ႕ပဲ ေခၚေခၚ ျမန္မာအစုိးရလုိ႕ပဲ ေခၚေခၚအုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအာဏာပုိင္ေတြကုိ ေဒါသူပုန္ထ အားမလိုအားမရ ျဖစ္မိတာကေတာ့ အမွန္ပင္။ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေတာ့ ေတြးမိပါတယ္။

ရခုိင္ေရပုိက္နက္မဟုတ္ပဲ ဗမာျပည္ဘက္က ဗမာလူမ်ိဳးအဆက္ဆက္က ပုိင္တဲ့ နယ္ေျမေဒသတစ္ခု(သုိ႕)ေရပုိက္နက္တစ္ခုခုသာျဖစ္ခဲ့ရင္ဒီလုိမ်ိဳးပဲအလြယ္တကူ
ေခါင္းငုံခံအေလွ်ာ့ေပးပါ့မလားဆုိတာပါ။ျပည္ေထာင္စုလုိ႕သာဆုိတယ္။တကယ္တမ္းစိတ္ထဲမွာ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ရခုိင္ေတြပုိင္တဲ့နယ္ေျမေဒသေတြကို ရခုိင္ေတြကုိပဲ ျပန္ေပးရမွာပဲ။ငါတုိ႕ဗမာလူမ်ိဳးေတြ ဒီေလာက္ထဲ အပင္ပန္းခံ ရန္ျဖစ္ခံျပီး တစ္ဘက္ႏုိင္ငံနဲ႔ျပသာနာျဖစ္စရာ မလိုဘူး။ရသမွ်သံယံဇာတ ရႏုိင္သမွ်သံယံဇာတေတြကို ရသေလာက္ယူ၊ရခုိင္ေတြပုိင္တဲ့ ရခုိင္ျပည္မွာ ဘာမွမက်န္လည္း ဘာမွမျဖစ္ဘူး၊ကိစၥမရွိဘူး။အခံြပဲ ျဖစ္ေနပါေစ ငါတုိ႕လက္က လြတ္ရင္ျပီးတာပဲဆုိတဲ့ပုံစံမ်ိဳး သေဘာထားနဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ ခုံရုးံေပၚမွာ ဟန္ျပသေဘာမ်ိဳးနဲ႕ အဆုးံအျဖတ္ခံတာလားဆုိတဲ့ အေတြးစေတြက ေတြးလုိ႕မဆုးံပါ။ေခတ္အဆက္ဆက္ကေန ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တစ္၀က္နီးပါးေက်ာ္ေလာက္ကုိ ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြက ပုိင္ဆုိင္ခဲ့တယ္ ပုိင္ဆုိင္တယ္ဆုိတာ ေလ့လာသူတိုင္း သိရွိၾကမယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။

တစ္ကယ္တမ္းသာ တစ္ေသြးတည္းတစ္သားတည္း တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေတြဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႕ လက္တဲြရင္ဆုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ေရပုိက္နက္ေတြကုိ သူမ်ားႏုိင္ငံကုိ ေပးလုိက္စရာ အေၾကာင္းရင္း လုးံ၀မရွိပါ။တာ၀န္အရ မလဲြသာ မေရွာင္သာ ၀တၱရားေက်သေဘာမ်ိဳဳးေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႕။ဆုးံရွဳးံသြားတဲ့ ေရပုိင္နက္ေတြြကို ျပန္ရဖုိ႕ ရခုိင္ျပည္သူလူထုကလည္း တုိက္ရဲ ခုိက္ရဲတဲ့ စိတ္ဓာတ္၊အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္ေတြ အျပည့္ပါ။ျပည္ေထာင္စုသား ဘာသာတူ လူမ်ိဳးေတြမုိ႕ မေျပာသာေပမဲ့ ဘာသာမတူ အယူ၀ါဒမတူ ဘဂၤလားကုလားေတြကုိေတာ့ ရခုိင္ေျမ၊ရခုိင္ေရကုိ တစ္လက္မမွ မေပးႏုိင္ပါဘူး။ၾကည့္တတ္ရင္ ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အုန္းကြ်န္း(ေခၚ)စိန့္မာတင္ကြ်န္းဟာ ရခုိင္လူမ်ိဳးအပိုင္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သမုိင္းအေထာက္အထားအရ သိရွိသူ ရခုိင္သမုိင္းပညာရွင္အမ်ားအျပားပင္ ရွိပါသည္။၄င္းရခုိင္သမုိင္းပညာရွင္မ်ားကို အတူလက္တဲြျပီး ျဖစ္ပြားေနေသာေရပုိင္နက္ျပသာနာကုိ မေျဖရွင္းပဲ ဗမာဘုရင္ ဘုိးေတာ္ဦး၀ုိင္းမွ စလို႕ အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္ ၁၇၈၄ ခုနွစ္ကေန အခုခ်ိန္ထိ ဗမာအာဏာပုိင္မ်ားက ရခုိင္ႏုိင္ငံအေပၚ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ မတရားအုပ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းကုိ ကမာၻက သိရွိသြားမွာစုိးလို႕ ဒီဟာေလးေပးလုိက္လုိ႕လည္း ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႕ တာ၀န္၀တၱရားေက် အမွုကုိ သြားေရာက္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ိဳးမွ်သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေနပါသည္။

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုကိစၥမွာ နယ္ေျမေဒသေတြကို သိမ္းပုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားေတြမွာ တာ၀န္အျပည့္ရွိတယ္ဆုိတာ အေသခ်ာပါ။ဒီနယ္ေျမေတြကို သိမ္းပုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး နယ္ေျမေဒသခံလူထုနဲ႕သူတုိ႔ဘုိးဘြားပုိင္ေျမေတြကို မကာကြယ္မေစာင့္ေရွာက္မထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဘာမွမလုပ္ေပးႏုိင္မဲ့အတူတူ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရခုိင္ျပည္ကို မတရားအုပ္ခ်ဳပ္ထားမွုမွ ရပ္တန္႕ေပးပါ။ငါတို႕ ျပည္ကို ငါတုိ႕မွာ ရွိတဲ့ အင္အားေတြနဲ႕ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းပါရေစ။ (ေရႊေျမာက္ဦး)

Advertisements

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: