ကုိယ္ခ်င္းစာ တတ္ပါေစ(ေဆာင္းပါး)

ဗမာအပါအ၀င္ က်န္တဲ့ ကခ်င္၊ကရင္၊ရခုိင္၊ရွမ္း၊မြန္၊ခ်င္း၊ကယားဒီလူမ်ိဳးေတြက ဘာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ဂ်ပန္လက္ေအာက္ကုိေရာက္ေနစဥ္တုန္းက ဘာေၾကာင့္ လက္နက္စဲြကုိင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသလဲ။အေျဖကရွင္းပါတယ္။သူတို႕ေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာကုိ သူတို႕လူမ်ိဳးေတြကုိယ္တုိင္သူတို႕ဘုိးဘြားေတြပုိင္တဲ့ နယ္ေျမေဒသေတြကုိ စီမံကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္လုိ႕ပဲ။သူမ်ားစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္တာကုိ မလုိခ်င္လုိ႕မခံႏုိင္လုိ႕ အင္မတန္အင္အားၾကီးတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္သူေတြကိုေတာင္သူတို႕ပုိင္တဲ့ ေျမေပၚမွ ခုိင္မာေသာစိတ္ဓာတ္၊သူ႕ကြ်န္မခံႏုိင္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကတာပဲမဟုတ္လား။အဲလို ကုိယ့္ယုံၾကည္ခ်က္ေတြနဲ႕ ခုိင္မာေသာယုံၾကည္ခ်က္ကတိက၀ပ္ေတြနဲ႕ နားလည္မွုအျပည့္နဲ႕ အတူတကြ လက္တဲြျပီး က်ဴးေက်ာ္လာသူနယ္ခ်ဲ႕ေတြကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့လုိ႕ လႊတ္လပ္ေရးဆုိတဲ့ စကားလုးံကုိပုိင္ဆုိင္လာခဲ့ၾကတယ္။

ေရွးအတိတ္သမုိင္းက ဘာေတြ ျဖစ္ခဲ့ ျဖစ္ခဲ့နားလည္မွုယုံၾကည္မွုေတြေဆာက္တည္ျပီး အတိတ္အာဃာတေတြကို ေဘးခ်ိတ္ျပီးေတာ့လႊတ္လပ္ေရးဆုိတာၾကီးကို အရယူခဲ့ၾကတယ္။အင္း..အဲဒီလႊတ္လပ္ေရးဆုိတဲ့ရလာကတည္းက တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကတာ အခုခ်ိန္ထိ ဗမာလူမ်ိဳးမွတစ္ပါး တစ္ျခားမရွိခဲ့ပါ။အဲလို အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့တစ္ေလွ်ာက္မွာလည္းသူတုိ႕နဲ႕

အတူတကြ လက္တဲြျပီး နယ္ခ်ဲ႕ေတြကုိ ေတာ္လွန္ေမာင္းထုတ္ခဲ့တဲ့ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးေတြကုိ မတရားႏွိပ္စက္၊တုိက္ခိုက္၊ရြာေတြကုိမီးရွိဳ႕ဖ်က္စီး၊သမီးပ်ိဳမ်ားသာမဟုတ္ အိမ္ေထာင္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားပါမက်န္ ေျခေတာ္တင္ မုဒိန္းက်င့္၊Genocide (လူမ်ိဳးျပဳန္းသတ္ျဖတ္မွု)မ်ားျပဳလုပ္၊မတရား အခြန္ေတြေကာက္၊၄င္းေဒသေတြမွ ထြက္တဲ့ သစ္သီး၀လံမွ အစသံယံဇာတ အဆုးံ မတရားသိမ္း အဲလုိမ်ိဳးေတြ လုပ္လာခဲ့တာနွုစ္ေပါင္း ၆၉နွစ္ေက်ာ္ ၾကာလွျပီေပါ့။

ဗမာမဟုတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြက ဗမာကိုခါးသီးမုန္းတီးစိတ္ျဖစ္ေပၚေနတာဟာ ဗမာေတြရဲ႕ လူမဆန္တဲ့လုပ္ရပ္နဲ႕ကတိမတည္ သစၥာေဖာက္မွုေတြေၾကာင့္ပဲ ဆုိတာ အထင္အရွားပါ။ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးလုိ႕ တီဗြီ သတင္းစာေတြမွာ

ဘယ္ေလာက္ပဲ ျပျပဗြီဒီယုိကားေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရုိက္ျပ ရုိ္က္ျပ ရာထူးရာခံ အဆင့္အတန္းေတြကိုၾကည့္လုိက္တာနဲ႕ သိသာလြန္းေနပါတယ္။ဌါနဆုိင္ရာတစ္ခု၏ အၾကီးအကဲ တစ္ေယာက္ကိုဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳး တုိင္းရင္းသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနမလားဆိုျပီး ေလ့လာၾကည့္မိတဲ့အခါတုိင္း ရင္ေမာရေပါ႔။

ဌါနတုိင္းလုိလုိ ဗမာေတြကပဲ ေနရာယူအမိန္႕ေပး ေစခုိင္းေနတာေတြပဲေတြ႕ေနရေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့အာေဘာင္ရင္းသန္သန္ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေျပာေနတာေတြဟာ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေတြအဖို႕ ပ်က္လုးံတစ္ခုကုိ ၾကားေနရသလုိပင္။အဆိုးဆုးံကကုိယ္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ ေတာင္းဆုိေနတဲ့တိုင္းရင္းသားလက္္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အခ်င္းခ်င္းကိုေတာင္ သူတုိ႕အရုိးနဲ႕သူတို႕ကို ျပန္ထုိးခုိင္းျပီး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ေခ်ာ့ခါတစ္လွည့္ေျခာက္ခါတစ္လွည့္ ေခ်မွုန္းေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္တို႕ အဂၤလိပ္တုိ႕ထက္ရက္စက္ေကာက္က်စ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာပင္ ျဖစ္သည္။အခ်င္းခ်င္းရန္တုိက္ေပး၊မေတြ႕ေအာင္ လုပ္၊အခ်င္းခ်င္း ရန္ေစာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ ၾကားက၀င္ျဖိဳခဲြ ဒီလုိမ်ိဳး သတ္္လွ်ိဳလုပ္ေနတာဟာ ဗမာအာဏာပုိင္တို႕၏ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတဲ့ နည္းေတြထဲကအၾကံအစည္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုဆုိတဲ့စကားလွလွေလးေတြေအာက္မွာဗမာမဟုတ္တဲ့လူမ်ိဳးေတြ ခါးစည္းခံေနရတာ ဗမာအာဏာပုိင္ေတြက်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားသမွ် ေရႏွုံငုတ္ပိတ္ေနေနရတာေတြဟာ ဗမာနဲ႕ ပူးေပါင္းျပီးယုံၾကည္နားလည္မွုတည္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ အက်ိိဳးရလဒ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိပါက မွားမည္မထင္ပါ။သူတို႕ကုိယ္တုိင္ပဲ ပင္လုံကုိ ဦးတည္သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္ပဲ ဖ်က္စီးျပီး လက္၀ါးၾကီးအုပ္ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ဗုိလ္က်စုိးမုိးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။တနည္းအားျဖင့္ ဗမာကတုိင္းရင္းသားေတြကို
ကြ်န္ပုန္းကုိလုိနီ(hiddencolony)ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလုိ႕အမည္တပ္ထားတဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံက အစုိးရ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္းထုိးတာနဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဆိုရတယ္။”ကမာၻမေက်ဗမာျပည္ တုိ႕ဘုိးဘြားအေမြစစ္မုိ႕ တုိ႕ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေပ”ဆိုတဲ့ စာသားေတြပါ၀င္တဲ့နိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းၾကီးကျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုးံရဲ႕ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းၾကီးတဲ့ေလ။
ကခ်င္၊ကရင္၊ရခုိင္၊ခ်င္း၊ကယား၊မြန္၊ရွမ္းအဲဒီလူမ်ိဳးအားလုးံကို ဗမာအျဖစ္ေျပာင္းပလုိက္ျပီး ဗမာလူမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြကို ျပည္ေထာင္စုသီခ်င္းပါဆိုျပီး
ဆုိခုိင္းေနတာဟာ ေမာင္ျဖဴ ကိုေမာင္မည္းလုိ႕ အတင္းလုပ္ပလုိက္တာနဲ႕အတူတူပဲ။။

ျမန္မာရုိးရာ ယဥ္ေက်းမွုလုိ႕အမည္တပ္ထားျပီး ဗမာေတြက ကခ်င္အ၀တ္အစားေတြ၀တ္
ရွမ္းအ၀တ္အစားေတြ၀တ္ရခုိင္အ၀တ္အစားေတြ၀တ္ ဗမာသီခ်င္းဆုိျပီး ကျပေနတာေတြက ျမန္မာ့ရုိးရားယဥ္ေက်းမွုတဲ့လားဗ်ာ။ဗမာဆုိတဲ့ နာမည္ကို ျမန္မာဆုိျပီး ေျပာင္းပလုိက္ရုံနဲ႕ဗမာျပည္ကကေန ျမန္မာႏုိင္ငံလုိ႕ေျပာင္းေခၚလုိက္ရုံနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအစစ္ ျဖစ္မသြားပါဘူး။

ျပည္ေထာင္စုကိုဦးတည္ေနလား။တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ကုိ ဦးတည္ေနလားဆုိတာက အသိသာၾကီးပါ။ဗမာေတြလည္း တစ္ျခားလူမ်ိဳးေတြနဲ႕ အတူတူပါပဲလုိ႕ ဘယ္လုိပဲ ေျပာေန ေျပာေန ဗမာေတြလည္း ဆင္းရဲမဲြေတေနတာပဲလို႕ ေျပာေနပါေစ

စီမံကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ ဗမာလူမ်ိဳးေတြသာ ျဖစ္တယ္။မိဘမေကာင္းလို႕ သားသမီးခံရတာ အျပစ္မဆိုသာေပမဲ့ ပေထြးမေကာင္းလို႕ တစ္ျခားလူမ်ိဳးေတြ ဓားစာခံအျဖစ္နဲ႕ ဒုကၡေရာက္ေနရတာ ရင္နာစရာပါ။ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို ကုိယ့္စာေပ ယဥ္ေက်းမွုကိုတန္ဖိုးထားတတ္ၾကပါတယ္။ကုိယ္ေဒသကုိ ခ်စ္ျမတ္နို္းတတ္ၾကပါတယ္။

လူသားတိုင္းအတူပဲ။ ဗမာလည္း ကုိယ္ျပည္ကုိ ကုိယ္ခ်စ္လို႕ သူမ်ားလက္ေအာက္္
သူမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္ မွာ မေနခ်င္လို႕ေတာ္လွန္ တိုက္ထုတ္ခဲ့ၾကတာပဲမဟုတ္လား။
ဗမာလူမ်ိဳးနည္းတူ က်န္တဲ့လူမ်ိဳးေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာလည္း ဒီလုိမ်ိဳးစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးရွိမယ္ဆုိတာကို ေတြးၾကည့္စရာေတာင္ မလိုပဲသိႏုိင္ပါတယ္။

ဗမာစာ ဗမာသမုိင္းကုိ တစ္ျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြကပဲသင္ယူရမယ္။သူတို႕စာေပ သမုိင္းကို သင္ခြင့္မေပးဘူး။သူတို႕စာေပ သမုိင္းကိုသူတုိ႕သိလို႕ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေတြ ၀င္လာရင္ ဗမာကို ေတာ္လွန္လာမယ္ဆုိျပီးအေတြးမွားေနလုိ႕ကေတာ့ အစစ္အမွန္ ျပည္ေထာင္စုဆုိတာၾကီးေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။
တစ္ေလာကသတင္းတစ္ပုဒ္မွာဖတ္လိုက္ရတယ္။ျပည္သူလႊတ္ေတာ္တြင္
ၾကံံ့ခုိင္ဖြံျဖဳိးေရးပါတီအမတ္တစ္ေယာက္က ရခုိင္တိုင္းရင္းသားတုိးတက္ေရးပါတီ အမတ္ေတြကို တစ္ေယာက္တင္ျပလာလည္းရခုိင္ကထြက္တဲ့ဂစ္ျဖင့္ ရခုိင္ျပည္ကုိ မီးလင္းေအာင္လုပ္ေပးပါ ေနာက္တစ္ေယာက္လာလည္း မီးလင္းေအာင္ လုပ္ေပးပါလုိ႕ေတာင္းေနၾကတာပဲတဲ့ေလ။

အဲလုိ ျပစ္ျပစ္ခါခါ မုိက္ရုိင္းစြာေျပာဆုိခဲ့တယ္။သူ႕ဘက္ကုိယ့္ဘက္ မၾကည့္ပဲ စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါဗ်ာ။ရခုိင္ကထြက္တဲ့ဂစ္နဲ႕

ရခုိင္ကို မီးလင္းလာေအာင္လုပ္ေပးပါလုိ႕ ေတာင္းဆုိတာကုိအျပစ္လုိ႕ျမင္ေနရင္ ဗမာျပည္ကထြက္တဲ့ဆန္စပါးေတြနဲ႕ ရခုိင္ဂီရီဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီပါလုိ႕ ေတာင္းဆုိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ထေတာင္သတ္မလားမသိဘူး။
ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႕ပုိင္တဲ့ေဒသကထြက္တဲ့သံယံဇာတကိုအထုိက္အေလ်ာက္လုပ္ေပးဖုိ႕ေတာင္းဆုိေနတာကိုေတာင္လူမ်ဳိးစဲြရွိတယ္။
ေဒသစဲြရွိတယ္ ဆုိျပီး ရသမွ်သံယံဇာတ အကုန္ဗမာျပည္သုိ႕ယူေဆာင္ေနတာဟာ ေတာ္ေတာ္ကိုအရုပ္ဆုိးလြန္းပါတယ္။

အဂၤလိပ္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္တုန္းက ဆီေပးရင္ ဆန္ရတယ္လုိ႕ၾကားဖူးတယ္။ဗမာ့အုပ္ခ်ဳပ္မွုလက္ေအာက္မွာ ဆီေပးလည္း ဆန္မရေသးတဲ့အျပင္အရုိက္ေတာင္ ခံရေသးတယ္။မိေအး ႏွစ္ခါနာ ဆိုသလိုမ်ိဳးေပါ့။ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ကအစ အဓိကပင္မ အေရးၾကီးတဲ့ေနရာေတြ၊ရာထူးၾကီးၾကီးေတြမွာ အားလုးံဗမာလူမ်ိဳးေတြခ်ည္းပဲ။

ဗမာမဟုတ္တဲ့ကခ်င္၊ကရင္၊ရခုိင္၊ရွမ္း၊ကယား၊ခ်င္း၊မြန္ ေတြက ဘာျဖစ္လို႕ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပဲ တြင္တြင္ခါ ေတာင္းေနၾကလဲဆိုေတာ့သူတို႕ျပည္ကုိသူတို႕အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ေနၾကလုိ႕ပဲ။

သူတို႕ကံၾကမၼာကိုသူတို႕ဖန္တီးခ်င္ၾကလို႕ပဲ။ဗမာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းကသာ ျပည္ေထာင္စု ျပဳိကဲြမွာကို စုိးလုိ႕ ျပည္ေထာင္စုထဲကခဲြထြက္ခြင့္မျပဳႏုိင္ဘူးဆုိျပီး ကန္႕လန္႕ ကန္႕လန္႕ လုပ္ေနၾကတာဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ခုတည္းကသာ ျပည္ေထာင္စုကိုခ်စ္တတ္တယ္ထင္တယ္။က်န္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြက မခ်စ္တတ္ဘူးလား။

တကယ္ေတာ့ ဗမာေတြက ကိုယ္စီကုိယ္စီ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလုိက္ရင္ သူတို႕လုပ္သမွ် ဖိႏွိပ္လုိသမွ်မရေတာ့မွာကို စုိးလုိ႕နဲ႕တူတယ္။ဗမာေတြေတြးၾကည့္ပါ။

ဗမာျပည္လုိ႕ေခၚတဲ့တိုင္း(၇)တိုင္းကုိ ဗမာမဟုတ္ပဲ တစ္ျခားလူမ်ိဳးေတြက လာအုပ္ခ်ဳပ္ေနရင္ႏွိပ္ကြပ္ေနရင္ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ အႏုိင္က်င့္အုပ္ခ်ဳပ္ေနရင္ၾကိဳက္ၾကမလားဗ်ာ။ဘယ္သူမဆို ဘယ္လူမ်ိဳးမဆိုဘယ္ၾကိဳက္ၾကပါ့မလဲ။ကုိယ္စားခ်င္ၾကည့္စမ္းၾကပါဗ်ာ။

သူတို႕လည္းသူတို႕ျပည္မွာ သူတုိ႕အစုိးရနဲ႕ ျဖစ္ခ်င္ၾကမွာပဲျမင္ခ်င္ၾကမွာပဲ။အဲဒါေၾကာင့္လည္း တုိက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ခင္ဗ်ားတုိ႕အဂၤလိပ္၊ဂ်ပန္ကို မုန္းခဲ့သလုိမ်ိဳး က်န္တဲ့လူမ်ိဳးေတြလည္းမုန္းတီးေနတယ္ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႕။
ဗုဒၶဘာသာသေဘာအရ ေျပာရရင္ ၀ဋ္ဆုိတာ လည္တတ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ခ်င္းစာ စိတ္ကေလးနဲ႕ နားလည္မွုအျပည့္နဲ႕ကိုယ္ထမ္းထားရတာမဟုတ္တဲ့ တာ၀န္မယူခုိင္းတဲ့အရာတစ္ခုကို ဘာေၾကာင့္ အမုန္းခံ အသက္ေတြအေသခံျပီး ထမ္းထားမွာလဲ။ေပးလုိက္ၾကစမ္းပါဗ်ာ သူတို႕ေတြလုိခ်င္တဲ့ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊သူတုိ႕ေတြ ကံၾကမၼာကို သူတို႕ေတြဖန္တီးၾကစမ္းပါေစလား။(ေရႊေျမာက္ဦး)

Advertisements

About khaingkyawsan009@gmail.com
I have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။ I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။

Comment မ်ားေပးႏုိင္ပါသည္။သင္ေပးခဲ့ေသာComment မ်ားအား ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: