ခ်စ္သူ(ဆုိ-Pi Soul+နန္းသန္႕-ဗမာေတး)

Advertisements

အမုန္းသီခ်င္း(ဆုိ-Pi Soul-ဗမာေတး)

လုးံပါးပါးျခင္း(ဆုိ-Pi Soul-ဗမာေတး)

လန္ဒန္က မမ(ဆုိ-Pi Soul-ဗမာေတး)

လြင့္ထြက္သြားေသာ အခ်စ္(ဆုိ-Pi Soul-ဗမာေတး)

ကမန္မ်ိဳးႏြယ္စု ဟူသည္မွာ…

ကမန္မ်ိဳးႏြယ္စုသည္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေပမဲ႕ ရခုိင္မ်ိဳးႏြယ္စုတုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ေရွးေရွးကတည္းကရခုိင္ဘုရင္တပ္မေတာ္တြင္ ေလးသည္ေတာ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႕ၾကသည္။

လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ဘာျပသာနာမွ မျဖစ္ခဲ့ မရွိခဲ့။လူဦးေရအားျဖင့္လည္း ေသာင္းေက်ာ္မွ်သာ ရွိသည္။
က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသူ တုိင္းတစ္ပါးမွ ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပုိင္ေတြကို ေငြေပးျပီး ကမန္တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ လိမ္လည္ဟန္ေဆာင္ျပီးမွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္လာၾကရာမွ ကမန္လူမ်ိဳးစု ဦးေရ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ကမန္နဲ႕ ဘဂၤလီ မတူပါ။ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ဖုိ႕ လုိအပ္ပါသည္။

အခု သံတဲြတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡသည္လည္း ကမန္မ်ိဳးႏြယ္စု အေယာင္ေဆာင္ ကမန္မွတ္ပုံတင္ကုိင္ထားေသာ ဘဂၤလီမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။(ခုိင္ေက်ာ္ဆန္း)

ရခုိ္င္ေတးသျခင္းတိ စုစည္းမွုမ်ား(၂၂)

ရင္ခြင္ေဟာင္း(ဆုိ-ဒီမုိးဇတ္-ဗမာေတး)

အမ်ိဳးေစာင့္လူသား(ဆုိ-တူတူ)

မင္းနဲ႕ေ၀းရာ(ဆုိ-အားလီ-ဗမာေတး)

မေန႕က အခ်စ္(ဆုိ-အလင္းေရာင္-ဗမာေတး)

အခါလြန္ ခ်စ္သူမ်ား(ဆုိ-ေက်ာ္သီဟ-ဗမာေတး)

ကုိယ္ငုိေနတာ သိလား(ဆုိ-တင္ဇာေမာ္-ဗမာေတး)

%d bloggers like this: